Now Reading
Nederlanders chagrijniger dan gezond voor hen is

Nederlanders chagrijniger dan gezond voor hen is

Psychologie Magazine positiviteitsonderzoek laat zien: Het kan een stuk vrolijker

Psychologie Magazine onderzocht bij 400 Nederlanders hoe positief of negatief ze in het leven staan. Dit zijn de uitkomsten:

 • Maar liefst 58 procent van de Nederlanders ervaart te weinig positieve gevoelens op een dag. Hun positiviteitsratio is lager dan 3:1.
 • Nederlanders zijn nog altijd beter af dan Amerikanen: van hen heeft maar liefst 80 procent een positiviteitsratio die lager is dan 3:1! Maar hadden de Amerikanen positiviteit niet juist uitgevonden? De Amerikaanse positiviteitspsycholoog Barbara Fredrickson legt uit: ‘In de Amerikaanse cultuur wordt vooral waarde gehecht aan energieke positieve gevoelens als plezier en vreugde, en veel minder aan de “rustige” gevoelens als tevredenheid of sereniteit. Wellicht weten Nederlanders dat hele scala aan positieve gevoelens wat beter te waarderen.’ De cijfers wijzen inderdaad die kant op.
 • Hoe ouder de Nederlander, hoe meer positiviteit hij in zijn leven ervaart. Van de jongeren tussen 18 en 29 jaar heeft 77 procent nog te weinig positieve gevoelens om aan de 3:1 ratio te komen. Maar tussen 50 en 64 jaar is dat percentage al teruggeschroefd tot 40 procent: genoeg om naar uit te kijken dus! Deze trend wordt bevestigd in internationaal onderzoek.
 • Het ervaren van te weinig positieve gevoelens blijkt een typische ‘vrouwenkwaal’: 64 procent heeft er last van, tegenover ‘slechts’ 52 procent van de mannen. Fredrickson vertelt dat vrouwen hun gevoelens ‘extremer’ ervaren. Aangezien extreem negatief zwaarder weegt dan extreem positief, haalt dat de balans omlaag.
 • Aan de recessie ligt het niet, vindt 59 procent van de Nederlanders. 31 procent denkt wél dat die ‘een beetje’ van invloed is op de hoeveelheid positieve gevoelens die hij of zij ervaart.
 • De Nederlandse man krijgt het vaakst positieve gevoelens van het omgaan met zijn partner (50 procent). Seks komt met 47 procent op de tweede plaats, gevolgd door ‘naar muziek luisteren’ (38 procent). De Nederlandse vrouw raakt weliswaar ook het vaakst positief gestemd door haar partner (52 procent), maar dat ligt niet aan de seks – die staat bij hen pas op de elfde plaats. Vrouwen worden veel positiever van het omgaan met hun kinderen (42 procent), met vrienden (35 procent) of het lezen van een boek (30 procent).
 • De meeste negatieve gevoelens worden veroorzaakt door het huishouden (61 procent), het reizen van en naar werk (47 procent), werken (37 procent), omgaan met de schoonfamilie (34 procent) en het lezen van de krant (33 procent).
 • Kinderlozen ervaren significant minder positieve gevoelens dan mensen met kinderen: van de eerste groep haalt tweederde de verhouding 3:1 niet, onder ouders is dat iets meer dan de helft. Een relatie helpt ook voor een betere 3:1 verhouding, maar niet zoveel als het hebben van een kind.
 • Geld maakt wél gelukkig: Nederlanders die bovenmodaal verdienen, hebben veel meer positieve gevoelens dan de Nederlanders met een modaal inkomen. En die zijn weer veel positiever dan mensen die onder modaal verdienen. In die laatste groep heeft maar liefst 79 procent te weinig positieve gevoelens.
 • Op de vraag ‘Wat zou er aan uw leven moeten veranderen om meer positieve gevoelens te krijgen?’ antwoorden veel mensen dat ze meer vrije tijd willen, ander werk, een betere gezondheid of een hoger inkomen (‘Circa drie miljoen euro,’ specificeert een van hen). Voor één deelnemer (positiviteitsratio 0,9) moeten de buren verhuizen voor meer positiviteit. Een ander wil graag ‘opnieuw geboren worden’ (positiviteitsratio 1). Een groot deel antwoordt: niets – ‘Of op z’n hoogst een beetje meer zon’.
 • Het onderzoek is uitgevoerd door RM Interactive
 • Gepubliceerd in Psychologie Magazine, september 2009
 • Tekst: Peggy van der Lee.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top