Now Reading
Gelukkig worden? Zoek een partner!

Gelukkig worden? Zoek een partner!

Wat iedereen vermoedde, is nu bevestigd met langlopend onderzoek onder een representatieve groep Nederlanders: mensen zijn gelukkiger met een partner. Maar er is meer: iedere stap op de relatieladder, verkering, samenwonen, trouwen, zorgt voor een nieuwe geluksboost. Een van de redenen hiervoor is de financiële zekerheid die een partner meebrengt; een ander is sociale integratie. Helaas trekt de roze wolk langzaam weg, ofschoon daar jaren overheen kunnen gaan. Opvallend is dat singles die nooit hebben samengewoond ook best gelukkig zijn.

Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Judith Soons waarop zij 10 november promoveert aan de VU. Voor dit onderzoek zijn 1775 Nederlanders tussen 18 en 44 jaar gevolgd, waarvan een groot deel zelfs 18 jaar lang! Gevraagd is hoe tevreden zij waren met hun leven.

Cultuur bepaalt geluk
Gehuwden zijn gelukkiger dan samenwonenden in de meeste landen. Maar in meer traditionele landen, zoals Roemenië, voegt die ring om je vinger meer toe dan in meer progressieve landen, zoals Nederland.

Het onderzoek is uitgevoerd op het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. De data komen grotendeels van vijf ronden van de Panelstudie Sociale Integratie in Nederland, waarbij het leven van mensen geboren in 1961, 1965 en 1969 gevolgd is. Het is een van het langstlopende onderzoeken in Nederland.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top