Now Reading
Nederlanders bewegen meer en slapen langer sinds coronacrisis

Nederlanders bewegen meer en slapen langer sinds coronacrisis

Hersenstichting

Bevorderen van fysieke en mentale gezondheid voornaamste reden om te bewegen

Ruim 40 procent van de Nederlanders die aangeeft actief in beweging te zijn geweest tijdens de coronacrisis is ook daadwerkelijk meer gaan bewegen. 77 procent van hen is van plan om dit goede gedrag vol te houden. De voornaamste reden om dit te doen is voor hun fysieke en mentale gezondheid. Dit blijkt uit onderzoek van de Hersenstichting naar hersengezondheid onder 1072 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

“De coronacrisis heeft ons niet alleen maar negatieve dingen gebracht”, zegt Koko Beers, Neurobioloog en woordvoerder bij de Hersenstichting. “Veel mensen zijn bewuster gaan nadenken over hun gezondheid en het belang daarvan. Zo geeft 65 procent van de Nederlanders aan tijdens de coronacrisis activiteiten gedaan te hebben om actief te blijven. 86 procent van hen is gaan wandelen en 55 procent is gaan fietsen. Hardlopen en skeeleren zijn voornamelijk bij de jongere doelgroep in trek. De voornaamste reden om te bewegen is om de fysieke en de mentale gezondheid te bevorderen. Bijna 80 procent van de Nederlanders die meer zijn gaan bewegen tijdens de coronacrisis geeft aan dit gezonde gedrag ook na afschaffen van de coronamaatregelen vol te willen houden.

Belang van slaap

Uit het onderzoek blijkt ook dat bij 20 procent van de Nederlanders het slaapgedrag is veranderd sinds de coronacrisis. Voor de meesten van hen (12 procent) geldt dat het aantal uur aan slaap is toegenomen. De kwaliteit daarentegen is voor 15 procent van de Nederlanders wel minder geworden. “Het kan zijn dat mensen ’s avonds liggen te piekeren, omdat ze zich zorgen maken over de toekomst. Overdag een piekermoment inplannen en je zorgen delen met je omgeving, kan al helpen om beter te slapen. Gelukkig zien we wel dat men veel doet om een zo goed mogelijke nachtrust na te streven”, zegt Beers. “Mensen geven aan dat ze tijdens de coronacrisis op regelmatige tijden naar bed zijn gegaan, bewegen overdag meer en zorgen voor meer daglicht overdag. Dit alles bevordert de nachtrust. En een betere nachtrust draagt bij aan gezondere hersenen.”

Mentale uitdagingen

Naast voldoende beweging en slaap is het ook belangrijk om je hersenen regelmatig uit te dagen. Elke dag nieuwe dingen leren en je hersenen aan het werk zetten, vermindert het risico op hersenaandoeningen zoals dementie en kan klachten door veroudering en hersenaandoeningen uitstellen. Uit het onderzoek valt op dat 55-plussers hier voornamelijk mee bezig zijn. “Activiteiten die veel mensen ondernemen om hun hersenen uit te dagen zijn puzzelen, het leren van nieuwe vaardigheden (zoals een nieuwe taal) en lezen”, zegt Beers. Het belangrijkste is dat je af en toe het automatisme doorbreekt en dingen doet die nieuw voor je zijn. Door eens iets anders te doen dan anders zorg je dat je hersenen nieuwe verbindingen aanmaken. Zo blijven ze zo lang mogelijk flexibel en gezond.”

Om je hersenen zo gezond mogelijk te houden, is het belangrijk om de ingezette weg vol te houden. Nederlanders hebben tijdens de coronacrisis op verschillende manieren aan hun hersengezondheid gewerkt. Wij willen graag dat ze dit ook volhouden als we straks weer naar het nieuwe normaal gaan”, zegt Beers.

Alles draait om gezonde hersenen

De Hersenstichting is daarom de campagne ‘Alles draait om gezonde hersenen’ gestart. Tijdens deze campagne worden Nederlanders, met eenvoudige tips en tools, geholpen om aan hun hersengezondheid te werken. Het belang van beweging, slaap en mentale uitdaging worden onder de aandacht gebracht in bijvoorbeeld de online training Hersencoach. Hersenexperts inspireren de mensen via de tool met eenvoudige tips en activiteiten om hun hersengezondheid te verbeteren en de goede gewoontes vol te houden. Meer informatie vind je hier.

Over de Hersenstichting

1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Dit moet stoppen. Want een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. En vroeg of laat raakt het ons allemaal. Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen. Nu en in de toekomst. We zetten niet in op één aandoening, maar investeren breed in baanbrekende oplossingen die hersenaandoeningen helpen voorkomen, afremmen, of genezen. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting en zetten we ons in voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Meer informatie.

Over het onderzoek

De onderzoeksdoelgroep bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het veldwerk is uitgezet in het EUpanel van DirectResearch. In totaal zijn er 2.500 respondenten uitgenodigd. In totaal hebben 1.072 respondenten deelgenomen aan het onderzoek (response rate: 43%).

De netto steekproef is vervolgens vergeleken met de Gouden Standaard. De Gouden Standaard is een ijkingsinstrument ontwikkelt door de MOA in samenwerking met het CBS. Door middel van de Gouden Standaard wordt er in de hele onderzoeksbranche gebruikgemaakt van dezelfde ijkingsdata voor representatief steekproefonderzoek.

Bij het veldwerk is de Gouden Standaard reeds gehanteerd om een representatieve verdeling van Nederland te waarborgen. Kleine afwijkingen ten opzichte van de Gouden Standaard zijn achteraf gelijkgetrokken met een weging, waarmee de netto steekproef op geslacht, leeftijd en opleiding overeenkomt met de Gouden Standaard. De netto steekproefomvang is daarnaast voldoende groot om betrouwbare uitspraken te doen over de onderzoeksdoelgroep.

Bron: Hersenstichting

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top