Mantelzorgwoning op eigen terrein

Mantelzorgwoning op eigen terrein

Steeds meer Nederlanders zijn mantelzorger voor een familielid. Vroeger was het heel normaal dat zorgbehoevende familieleden in huis kwamen wonen om zo voor ze te kunnen zorgen. Tegenwoordig zijn er mogelijkheden om uw huis aan te laten passen om zo extra ruimte te creëren voor de mantelzorg met behoud van uw eigen privacy. Wanneer u over een groot perceel beschikt kunt u ook een mantelzorgwoning overwegen. Met een mantelzorgwoning bent u altijd in de buurt om zorg te verlenen maar hebben jullie wel allebei een eigen plek. Er gelden speciale regels voor het bouwen van een mantelzorgwoning op uw eigen terrein die ik hierbij graag toelicht.

Wat is een Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning die staat op het terrein van een huis. In de mantelzorg woning kan een familielid of vriend wonen die zorg verleend aan de bewoner(s) van het huis of degene zie zorg nodig heeft woont in de mantelzorgwoning.

U kunt er voor kiezen om een deel van uw huis om te bouwen als mantelzorgwoning zoals een garage of bij het huis een aanbouw te realiseren die als mantelzorgwoning ingericht kan worden. Wanneer u liever 2 gescheiden woningen heeft kunt u er voor kiezen om in de tuin een (tijdelijke) mantelzorgwoning te plaatsen.

Geen vergunning nodig

Voor het bouwen van een mantelzorgwoning heeft u geen bouwvergunning nodig. Uiteraard gelden er wel regels waaraan u moet voldoen. U dient onder andere te voldoend aan het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit staan regels op het gebied van isolatie, milieu, gezondheid en veiligheid. Een aannemer kan u hier vaak meer over vertellen. U kunt ook met de gemeente contact opnemen om uw plannen te bespreken

Belangrijke regels

Een mantelzorgwoning mag bewoond worden door maximaal 1 huishouden, bestaande uit maximaal 2 personen. 1 persoon van het huishouden dient mantelzorg te ontvangen of te verlenen.

Wanneer de mantelzorg stopt mag het bouwwerk niet langer gebruikt worden als woning. In veel gevallen hoeft u de woning niet volledig af te breken maar dient u wel een eventuele keuken en badkamer te verwijderen.

Het is goed om u van te voren goed in te lezen over het maken van een mantelzorgwoning. Overleg ook met de huisarts, professionele zorgverleners en uw gemeente zodat alles netjes volgens de geldende regels gaat gebeuren.

Lekker gelezen? Misschien vind je onderstaande berichten ook interessant: