Now Reading
Komen er eind april weer versoepelingen?

Komen er eind april weer versoepelingen?

Iedereen staat natuurlijk te springen om versoepelingen maar gaan die er ook komen later deze maand? Er is een plan bedacht waarbij we in de zomer geen maatregelen meer zullen hebben.

Winkels en terrassen weer open?

Er is een concept plan bedacht waarbij we in 5 tot 6 stappen weer helemaal open zijn in de zomer. Dit plan ligt nu bij het OMT om te kijken of dit haalbaar is en of de besmettingen niet weer zullen gaan stijgen. In de eerste stap van dit plan is beschreven dat winkels en terrassen weer open kunnen. De avond klok zou dan ook komen te vervallen en het aantal bezoeker zal van 1 naar 2 personen veranderen. Verder zal hier ook het openen van de buitenschoolse opvang en het voortgezet en middelbaar onderwijs.

Wat kunnen we verwachten?

Nu hopen we allemaal dat alles wat zojuist benoemd is ook weer open zal gaan maar deze beslissing zal erg afhangen van het OMT. Waarschijnlijk zullen ze er dan voor kiezen om de dingen buiten meer te openen omdat daar de kans op besmettingen ook kleiner is. Dit zullen we allemaal 13 april te horen krijgen. De huidige maatregelen gelden tot 21 april dus dan zouden de nieuwe maatregelen in kunnen gaan.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top