Now Reading
41 procent van consumenten willen gezonder eten

41 procent van consumenten willen gezonder eten

Steeds meer Nederlanders willen hun eetpatroon verbeteren: 41% wil gezonder eten. Tegelijk vindt 43% van de consumenten het moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Nederlanders hebben meer dan in het verleden behoefte aan informatie over gezonde en minder gezonde producten. Bijna driekwart van de consumenten vindt het belangrijk dat fabrikanten voedingsmiddelen gezonder maken; zij vinden dat bijvoorbeeld kant-en-klaarmaaltijden en soepen minder zout kunnen. Maar liefst 2 op de 3 Nederlanders is ook bereid om iets meer te betalen voor een gezonder product. Dit blijkt uit het nieuwe onderzoek ‘Dagelijks eten’, uitgevoerd onder ruim 2200 consumenten door GfK in opdracht van het Voedingscentrum. 

Onderzoeksbureau GfK heeft op verzoek van het Voedingscentrum ook in 2007 en 2009 onder een representatieve groep Nederlanders onderzoek verricht naar hun kennis, houding en gedrag over gezond(er) eten. De nieuwste resultaten laten een paar opvallende trends zien. De groeiende wens onder de Nederlandse bevolking om gezonder te eten is hiervan een voorbeeld. In 2009 had 35% van de Nederlanders de intentie het eigen eetpatroon verbeteren. In 2011 is dit gestegen naar 41%. Wel geven nu meer mensen aan het moeilijk te vinden om het eigen eetpatroon te verbeteren (43% dit jaar tegenover 37% in 2007). Meer dan de helft van de consumenten wil daarom graag meer informatie over gezond eten en een groter aanbod van gezonde producten.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top