Now Reading
Boeken tip: Een filosoof in het Vondelpark

Boeken tip: Een filosoof in het Vondelpark

Wildernis-vernis

In Wildernis-vernis onderzoekt Norbert Peeters welke filosofie er schuilgaat achter de tuintradities van de Verlichting en de Romantiek aan de hand van de situatie in het Vondelpark.

Achter de sierlijk gedreven toegangshekken van het Vondelpark woedt een tweefrontenstrijd. Enerzijds verzet het park zich tegen de stadswildernis, de vervuiling en het vandalisme van hordes parkbezoekers, anderzijds wapent het zich tegen de wildernisnatuur van het moeras waarop het park rust.

Recentelijk geldt op twee plekken in het park een gedeeltelijk staakt-het-vuren. Op twee publieksvrije eilandjes mag de natuur onverstoord haar gang gaan. Maar achter het vernis van ‘herwildering’, de nieuwste trend in het Nederlandse natuurbeheer, gaat een ongemakkelijke waarheid schuil. In dit essay onderzoekt Norbert Peeters aan de hand van de historie van het Vondelpark de veranderende verhouding tussen mens en natuur.

In dit essay bezoek je het Vondelpark met enkele bijzondere parkgangers, zoals het natuurbeschermers- en docentenduo Eli Heimans en Jac. P. Thijsse, journalist Geertruida Carelsen en het fictieve echtpaar Zakkie en Grietje van de Amsterdamse auteur Sam Goudsmit. Maar Peeters
beperkt zich niet tot het Amsterdamse stadspark. Aan de hand van uiteenlopende historische, filosofische en literaire bronnen plaatst hij de parkontwikkelingen in een groter debat over tuinfilosofie en wilderniswaardering. Daarbij passeren denkers zoals Henry David Thoreau, Jean-Jacques Rousseau en Edgar Allan Poe de revue.

Lees ook
black ice

Norbert Peeters is botanisch filosoof en auteur van onder meer Botanische revolutie: de plantenleer van Charles Darwin (2016), waarmee hij op de shortlist stond van de Jan Wolkersprijs 2017.

Foto: Norbert Peeters © Daisy de Pater

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top