Now Reading
Boeken tip: Dementie en Empathie

Boeken tip: Dementie en Empathie

Dementie en Empathie

De kunst van contact met mensen met dementie

Dementiezorg anno 2021 kenmerkt zich door overbelaste mantelzorgers en een erkend tekort aan ervaren zorgverleners. Toepassing van al bestaande kennis in de dagelijkse zorg is de grote uitdaging. Reden om empathie, als onvermijdelijke vaardigheid en hulpmiddel, verder uit te diepen. Het is een voorwaarde voor persoonsgerichte zorg. Hoe je dit in de zorg voor je geliefde, naaste of bewoner kunt toepassen, daarover gaat dit boek Dementie & Empathie.

Empathie is de ander kunnen begrijpen en daarop je handelen afstemmen. Door aantasting van het rationele brein kunnen mensen met dementie verlangens en behoeften steeds minder goed uiten. Hun gedrag komt steeds vaker voort uit louter emoties. Hiermee kunnen omgaan vraagt allereerst kennis van dementie. Het onbegrepen en onverwacht gedrag in goede banen kunnen leiden en telkens de juiste snaar weten te raken, vraagt empathie. Het is focussen op wat nog kan, zodat er -voor alle partijen- steeds zingeving en gelukkige momenten blijven.

In deel 1 van Dementie & Empathie zien we wat er gebeurt in het dagelijks leven van mensen met dementie. Hoe er sluipenderwijs een nieuwe dynamiek (met de omgeving) ontstaat. Deze dynamiek verandert telkens opnieuw en vraagt telkens weer om aanpassing. In dat licht bespreken we het fenomeen empathie; wat het is, en dat iedereen zich dit met enige inspanning vaardig kan maken. Het is een gouden instrument om de persoon met dementie als mens te kunnen blijven zien. Om je hulp en zorg daarmee succesvol in te richten.

In deel 2 praten we met mensen uit de hele keten dementie; een man met beginnende dementie, mantelzorgers, buddy’s en professionals. Deze gesprekken, gelardeerd met prachtige anekdotes, raken de kern van dementie. De verhalen laten de kracht en tegelijkertijd de belasting zien van mantelzorgers. Het belang van buddy’s wordt duidelijk. En, last but not least, wordt duidelijk wat er nog aan winst te behalen valt in Nederland.

Lees ook
De ondergrondse leesclub

Met een verwachte, snelle groei naar een half miljoen mensen met dementie in 2040 staan we voor een uitdaging die iederéén aangaat. Daarvoor hebben we kennis en invoelingsvermogen nodig. En natuurlijk de wijsheid om deze toe te passen. Thuis, in de zorginstelling en in de samenleving. Dementie & Empathie wil hieraan bijdragen, zodat we maximaal verbonden kunnen blijven met onze dierbaren/cliënten met dementie.

Bron: Dutch8

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top