Now Reading
Vrouwelijke automobilist vermijdt rijden in het donker

Vrouwelijke automobilist vermijdt rijden in het donker

Ruim veertig procent van de vrouwelijke automobilisten voelt zich in het donker onveilig op de weg omdat ze slecht zien. Een derde deel van alle vrouwen vermijdt rijden in het donker zoveel mogelijk. Dat blijkt uit een opinieonderzoek van MacuView.

Het maakt nogal wat uit of er een man of een vrouw achter het stuur plaatsneemt. Waar 41 procent van de vrouwelijke automobilisten zich in het donker onzeker voelt door slecht zicht, geldt dat voor ‘slechts’ 17 procent van de mannen. Mannen vermijden ook veel minder het rijden in het donker (13 tegen 34 procent van de vrouwen).
Een schamele twintig procent van alle automobilisten geeft in het onderzoek van MacuView aan nooit problemen te ervaren bij rijden in het donker.

Vijftigplusser laat auto staan
Het verschil tussen mannen en vrouwen is het grootst als het gaat om onzekerheid. Van de vrouwelijke automobilisten voelt 27 procent zich onzeker in het donker. Bij mannen blijft het percentage steken bij 6 procent. Vrouwen zien de bochten minder goed aan komen (35 tegen 18 procent) en raken sneller vermoeid (19 tegen 10 procent).

Bijna zestig procent van de mannen en vrouwen die deelnamen aan het opinieonderzoek van MacuView past in het donker de rijstijl aan. Ze houden bijvoorbeeld meer afstand of rijden langzamer. En waar het maar kan, doet een derde groot licht en/of mistlampen aan. Ruim de helft van alle vrouwen en een derde deel van de mannen focust zich bewust op de eigen weghelft en vermijdt het kijken in de koplampen van een tegenligger.
Vooral vijftigplussers vermijden rijden in het donker. Maar liefst 32 procent van deze leeftijdsgroep laat de auto staan (30-50 jaar: 18 procent; jonger dan 30: 10 procent).

See Also
middag dutje

Beter zicht met speciale eieren
Goed zicht vereist dat ogen zich snel aan kunnen passen aan wisselingen tussen licht en donker. Vooral bij oudere mensen verloopt dit zogenaamde accommoderen vaak moeizaam.
Na zeven jaar wetenschappelijk onderzoek, in samenwerking met onder meer de Universiteitskliniek voor Oogheelkunde Maastricht en de universiteit van Wageningen, is een ei ontwikkeld dat voedingsstoffen bevat die goed voor de ogen zijn. In het Limburgse Oirlo lopen scharrelkippen die voer krijgen dat natuurlijk verrijkt is met essentiële stoffen die het lichaam zelf niet kan aanmaken, maar van wezenlijk belang zijn voor het centrale scherpe zien. Op basis van deze speciale eieren is het product MacuView ontwikkeld. MacuView verbetert de gezichtsscherpte en heeft effect op het aanpassingsvermogen van de ogen bij wisselingen van licht en donker. Dit positieve effect van MacuView is aangetoond bij 50-plussers en bij mensen die lijden aan de oogaandoening macula degeneratie. Bij macula degeneratie is het centrale zien aangetast en worden vervormingen of wazige of grijze vlekken waargenomen.
Sommige automobilisten hebben baat bij het dragen van een bril met geel gekleurde glazen. Die verbeteren niet de ogen zelf, maar halen wel wat van de schitteringen van licht weg en brengen de contouren van de weg beter in beeld. Tien procent van de automobilisten beschikt over een dergelijke bril.

Rijden onder invloed
Twee op de drie Nederlandse automobilisten vindt autorijden met nachtblindheid net zo gevaarlijk als rijden onder invloed van alcohol. Tien procent van de mannen in het onderzoek van MacuView vindt het zelfs gevaarlijker dan rijden onder invloed (vrouwen 4 procent).

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top