Now Reading
Thuiswerkplek 55 plusser veroorzaakt vaak klachten

Thuiswerkplek 55 plusser veroorzaakt vaak klachten

De roep om gezonde werkomgevingen neemt steeds serieuzere vormen aan. Niet alleen leiden gezonde werkomgevingen tot meer creativiteit en productiviteit, ze beantwoorden ook aan de vraag van minister Kamp om medewerkers op een gezonde manier langer door te laten werken.

Babyboomers
De generatie van de ‘Babyboomers’ (50+) is sterk vertegenwoordigd in de huidige en toekomstige beroepsbevolking. Ook voor hen is het belangrijk gezond en vitaal te blijven. Bovendien vraagt de onzekere economische situatie om kostenbesparing en verhoging van de productiviteit en ook hierin speelt ergonomie een rol.

Uit onderzoek van Fellowes blijkt dat Nederland het redelijk doet op het gebied van gezonde werkomgevingen. Hoewel het aantal klachten voor Nederlandse begrippen nog steeds hoog is, hebben we het laagste klachtencijfer van Europa. Een aantal interessante conclusies:

See Also

  • Het meest kenmerkend aan de 55+ groep is dat 34 procent gebruik maakt van een thuiskantoor, terwijl het gemiddelde slechts 17 procent bedraagt.
  • Van deze thuiskantoren heeft slechts 14 procent de wettelijk verplichte werkplekbeoordeling gekregen. Dit gegeven vergroot de kans op klachten bij de 55+ groep aanzienlijk.
  • 58 procent van de werknemers heeft de afgelopen drie jaar last gehad van klachten die een rechtstreeks gevolg zijn van het gebruik van een computer, laptop of iPad voor zakelijk gebruik.
  • Rugpijn en pijnlijke, gespannen schouders zijn de meest voorkomende klachten (respectievelijk 25 procent en 26 procent van het aantal ondervraagde mensen).
  • Er is sprake van productiviteitsverlies doordat 88 procent van de werknemers tenminste een deel van de dag bezig is met het herinrichten van de werkplek. Gemiddeld komt dit neer op meer dan drie uur onproductieve tijd per persoon per week.

Ergonomische hulpmiddelen zelden vergoed
Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers actiever kunnen zijn in het aanbieden van deze hulpmiddelen. Terwijl 56 procent van de medewerkers gebruik maakt van speciaal vervaardigde ergonomische producten, is maar de helft daarvan door de werkgever vergoed. Dit komt doordat bedrijven er gewoonweg niet voor willen betalen of doordat medewerkers veronderstellen dat de werkgever hier niet aan bij wil dragen.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top