Now Reading
Hondenbezitters worden ingeschakeld bij de bescherming van strandbroedvogels

Hondenbezitters worden ingeschakeld bij de bescherming van strandbroedvogels

Natuurorganisaties die samenwerken aan het project Het Groene Strand roepen omwonenden van stranden en meivakantiegangers op mee te doen aan de campagne Vrienden van het Strand. Met deze campagne vragen we extra aandacht voor de bedreigde strandvogels die broeden op het strand langs de Nederlandse kust. Op woensdag 14 april start de campagne Vrienden van het strand met de introductie van een speciale hondenpenning. Die penning wordt uitgereikt aan hondeneigenaren die de afspraak maken om op het strand hun hond aan te lijnen in de nabijheid van broedende strandvogels. Hierdoor kunnen de vogels rustig broeden en kunnen we allemaal van deze bijzondere strandvogels genieten.

Broedvogels staan onder druk

Extra aandacht is nodig omdat broedvogels van het strand onder druk staan. Van twee soorten, de scholekster en de strandplevier, is het aantal broedparen de laatste 20 jaar gehalveerd. Ook andere strandbroeders zoals de bontbekplevier en de dwergstern zijn sterk achteruit gegaan. Op het strand vormen loslopende honden één van de voornaamste bedreigingen. Deze strandvogels maken nestjes op het kale zand en zijn daardoor extra kwetsbaar. Ook loslopende honden die goed luisteren, kunnen onbedoeld te dicht in de buurt van de nesten komen. De broedvogels schrikken hiervan en komen vaak niet meer terug naar het nest, waardoor de eieren of jongen alleen achterblijven.

Bescherming van broedvogels

In veel gevallen is het laten loslopen van honden op het strand verboden. Maar de handhaving van zo’n verbod heeft vaak weinig prioriteit. De campagne ‘Vrienden van het Strand’ mikt dan ook niet in de eerste plaats op regels en verboden, hoewel die wel belangrijk zijn. Bij kleinschalige proeven in de afgelopen jaren is gebleken dat de bereidheid om mee te werken aan de bescherming van strandbroedvogels bij de hondenbezitters heel groot is. Vrijwilligers die de omgeving van de nesten bewaken, kregen maar zelden te maken met onbegrip of tegenstand. Wel blijkt dat veel passanten geen idee hebben van de aanwezigheid van bijzondere broedvogels op het strand. Door goede voorlichting willen ze de passanten aansporen om rekening te houden met broedende vogels door de hond aan te lijnen.

De initiatiefnemers hebben volop oog voor het plezier dat honden en baasjes beleven aan het strand als ultieme plek om samen van de vrije natuur te genieten. Het is zeker niet de intentie om grote stukken strand langdurig af te sluiten voor loslopende honden. Broedstrandjes en andere plaatsen waar vogels broeden zijn veelal bescheiden van omvang en bovendien maar gedurende een deel van het jaar in gebruik. Deze broedstrandjes zijn te herkennen doordat ze vaak zijn gemarkeerd met een touw of andere afrastering en bebording uitlegt wat er gebeurt.

See Also
puppy

Mocht u geen vrijwilligers treffen bij het broedstrand, maar wilt u wel graag deze afspraak met ons maken en een gepersonaliseerde hondenpenningen ontvangen? Kijk dan voor meer informatie op het groene strand.

Bron: Het groene strand

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top