Now Reading
Groot landelijk seksonderzoek: vrouwen genieten minder van seks

Groot landelijk seksonderzoek: vrouwen genieten minder van seks

Op 1 juni presenteert Rutgers WPF de resultaten van het grootste Nederlandse seksonderzoek. Meest opvallende uitkomsten: vrouwen genieten minder van seks dan mannen, er zijn meer mensen die zelden seks hebben, het anticonceptiegebruik bij vrouwen is gedaald en transgenders kunnen niet altijd op acceptatie rekenen.

Meer dan 8.000 mannen en vrouwen hebben voor de derde keer deelgenomen aan het grootste representatieve bevolkingsonderzoek over seksualiteit in Nederland. Daarbij kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: seksueel gedrag en beleving, seksuele problemen, soa en hiv, geboorteregeling, transgender en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Nederlandse vrouwen vrijen minder veilig
Opvallend zijn de cijfers over anticonceptie: het aantal vrouwen dat geen anticonceptie gebruikt, is gestegen van 31% in 2009 naar 40%. Van alle vruchtbare vrouwen gebruikt 9% geen geboorteregeling, terwijl ze niet zwanger willen worden en wel seks hebben. Bijzonder is ook dat ondanks alle alternatieven de pil nog steeds verreweg het meest populaire voorbehoedsmiddel is, terwijl kennis van alternatieven plus betere voorlichting door de huisarts wellicht tot gebruik van een middel zouden kunnen leiden dat makkelijker te gebruiken is – slechts 41% van alle vrouwen vergeet namelijk nooit een pil.

Geen seks, wel zin
Het aantal mannen en vrouwen dat het afgelopen half jaar geen seks heeft gehad, is toegenomen. Het gaat om ongeveer 17% van de mannen en 22% van de vrouwen ten opzichte van 13% (mannen) en 16% (vrouwen) in 2006. Deze mensen zijn niet tevreden over hun seksleven en zouden graag vaker seks willen hebben. Ook hun zelfbeeld lijdt onder het minder actieve seksleven.

Vrouwen genieten minder van seks
Over het algemeen genieten mannen meer van seks dan vrouwen (78% tegenover 60%). Het gebrek aan seksueel plezier bij vier op de tien vrouwen is zeker een reden tot zorg en geeft aanleiding om hier meer aandacht aan te besteden in toekomstig onderzoek. Voor een grote groep mannen en vrouwen wordt het plezier bovendien overschaduwd door een probleem, uiteenlopend van een voortijdig orgasme (10%) tot erectieproblemen (8%) bij mannen en een te droge vagina (12%), orgasme- (11%) of opwindingsproblemen (10%) bij vrouwen. Bijzonder opvallend is dat mensen die in hun jeugd ongewenste seksuele ervaringen hebben gehad, een twee keer zo groot risico hebben op problemen. Daaruit blijkt hoe verstrekkend de gevolgen zijn als iemand al vroeg is geconfronteerd met seksueel misbruik. Dat onderstreept het belang van een goede seksuele opvoeding met veel aandacht voor het respecteren van elkaars wensen en grenzen.

Aandacht voor transgenders
In Nederland weten we nog maar weinig van transgenders, mannen en vrouwen die zichzelf niet eenduidig man of vrouw voelen. Voor het eerst werden in dit bevolkingsonderzoek vragen over acceptatie gesteld. Hieruit blijkt dat ongeveer een vijfde van alle ondervraagde Nederlanders afkeurend tegenover genderambivalentie staat; ze gaan liever niet om met mensen van wie niet duidelijk is tot welk geslacht ze zich rekenen (21,3%); een op de vijf vindt zelfs dat er iets mis is met mensen die zich niet duidelijk man of vrouw voelen.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top