Now Reading
Mensen worden steeds ouder

Mensen worden steeds ouder

Er zijn steeds minder mensen die komen te overlijden voor hun 65e verjaardag. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die de cijfers naar buiten bracht laat weten dat het aantal onder de 65 is afgenomen en boven de 80 juist is toegenomen.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er steeds minder mannen op jongen leeftijd sterven. Bij vrouwen is het aantal ongeveer hetzelfde gebleven. In 2001 stierven er 26.700 mensen onder de 65 jaar. In 2011 was het aantal al flink afgenomen en stierven er nog maar 23.600 mensen onder de 65 jaar. De daling van 11,6 procent heeft vooral te maken met de mannen die steeds ouder worden.

Kwaliteit medische ingrepen verbeterd en minder verkeersdoden
Oorzaak van het steeds ouder worden van mensen zijn de medische ingrepen en operaties die steeds beter worden. Bepaalde ziektes en aandoeningen die vroeger als ernstig en dodelijk werden gezien, zijn nu makkelijker te verhelpen. Ook het aantal verkeersdoden is afgenomen.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top