Now Reading
Mannen vrijgeviger dan vrouwen

Mannen vrijgeviger dan vrouwen

Uit doorlopend onderzoek van Stichting GeefGratis blijkt dat mannen in vergelijking tot vrouwen in absolute donatiebedragen online meer doneren aan goede doelen. Het eerste kwartaal 2012 is hier geen uitzondering op. Mannen geven sinds het begin van 2012 gemiddeld per donatie € 73,48 en vrouwen € 53,38. Het onderzoek naar het geef indexcijfer MAN vs. VROUW is gebaseerd op meer dan 60.000+ online donaties tussen 2006 en 2012 aan meer dan 3.000 goede doelen in Nederland.

Trend
Mannen geven sinds het bijhouden van het geef indexcijfer MAN vs. VROUW gemiddeld meer dan vrouwen. Uit het geef indexcijfer blijkt dat mannen in het 1e kwartaal van 2012 online gemiddeld 1,38x meer geld per donatie aan goede doelen geven in vergelijking tot vrouwen. In absolute donatiebedragen zijn mannen dus nog steeds vrijgeviger dan vrouwen. Vrouwen geven sinds de start van 2012 per donatie gemiddeld bijna evenveel als in 2011 en 2010.

Vrouwen in absolute aantallen vrijgeviger
Vrouwen geven echter in absolute aantallen vaker en dus sneller aan goede doelen dan mannen. Dit uit zich niet in de totaalbedragen per jaar omdat vrouwen dus gemiddeld minder geld per donatie geven dan mannen. De geef indexcijfers zijn op twee manieren te interpreteren. Kijkt men naar de gemiddelde donatiebedragen per donatie dan zijn mannen vrijgeviger dan vrouwen. Kijken we echter naar de absolute aantallen dan blijken vrouwen ineens veel vrijgeviger te zijn dan mannen.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top