Now Reading
Wie erft wat zonder testament?

Wie erft wat zonder testament?

Sommige mensen hebben alles voorbereid en alles wat ze na laten in een testament gezet. Zo weet iedereen wie wat erft of hoeveel en ook erg belangrijk wie er in staan. Zo kan iemand natuurlijk ook iets na laten aan iemand buiten de familie zoals goede vrienden of een partner van iemand binnen de familie. Wanneer er geen testament opgesteld is bepaald te wet wat er na gelaten wordt en aan wie.

Wie is de erfgenaam?

De wet heeft vast gesteld wie de erfgenaam zijn, ze zijn verdeeld in meerder groepen. De relatie tot de overledenen is dus erg belangrijk.
Groep 1: Partner en kinderen
Groep 2: Ouders, broers en zussen
Groep 3: Grootouders
Groep 4: Overgrootouders

Partners en kinderen

Om erfgenaam te kunnen zijn moet u getrouwd zijn of een samenlevingscontract hebben, woont u wel samen maar heeft u dit nog geen samenlevingscontract is het dus verstandig om in actie te komen. Kinderen vallen ook in de eerste groep, dit moet dan wel een bloed verwant zijn. Een stiefkind valt wettelijk niet onder erfgenaam maar u zou het kind natuurlijk wel op kunnen nemen in het testament. Wanneer een kind van de overledenen niet meer leeft kan door plaatsvervulling de kleinkinderen deze plaats in nemen.

Ouders, broers en zussen

In sommige grote familie zijn er ook half broers en halfzussen, wanneer dit het geval is zullen ze de helft erven. Een volle broer of zus erft dus het dubbele als een halfbroer of zus. Wanneer een broer of zus is overleden kunnen ook hier de kinderen dit deel erven door plaatsvervulling.

Grootouders

Wanneer er niemand in groep 1 en 2 is dan wordt er gekeken naar de opa en oma. Wanneer zij er niet meer zijn dan komen de kinderen van opa en oma in beeld. Dan zouden uw tante’s en ooms dus een erfenis krijgen.

Overgrootouders

Dit komt maar heel zelden voor maar wanneer er in alle bovenstaande groepen niemand in aanmerking komt dan kijken ze naar de overgrootouders of naar hun kinderen.

Plaatsvervulling

Wanneer een erfgenaam overleden is nemen vaak de kinderen deze plaatst in, dit heet dus plaats vervulling. In de meeste gevallen is plaatsvervulling mogelijk maar voor een partner is er niemand die deze plaats in kan vullen. Wilt u zelf bepalen wie welk deel erft kunt u dus een testament op zetten. Bent u tevreden met deze indeling is het niet nodig maar uiteraard wel prettig voor de familie om te weten dat u hier tevreden mee bent.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top