Now Reading
50-plussers dupe ontslagrecht

50-plussers dupe ontslagrecht

Als de politiek de veranderingen omtrent het ontslagrecht doorvoert, zullen vijftig-plussers hier de dupe van worden.

Als vertegenwoordiging van de HR beroepsgroep is de NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling) van mening dat het voorgenomen kabinetsbeleid omtrent het ontslagrecht grote impact heeft op de arbeidsmarktsituatie van ouderen. Het is de stellige overtuiging dat dit beleid tot serieuze verarming zal leiden en het langdurige verlies van een generatie 50 plussers. Het gemak waarmee zij, met nauwelijks enige bescherming, ontslagen worden in combinatie met de bestaande vooroordelen (duur, lage inzetbaarheid en vaker ziek), zorgt ervoor dat deze groep moeilijk meer aan het werk komt en extra hard getroffen wordt. De timing en de hardheid van de voorstellen zijn niet sociaal en het zal de beroepsgroep, HR professionals, bij de uitvoering hiervan, zeer moeilijk maken een menselijke maat te hanteren.

De NVP doet een oproep aan de regering en de sociale partners om de maatregelen uit te stellen tot 2018, wanneer er wellicht sprake is van een betere arbeidsmarkt. Of dat er overgangsmaatregelen komen voor bijvoorbeeld 50 plussers, zoals het handhaven van bestaande ontslagvergoedingen en de duur van WW.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top