Now Reading
50+ bevraging: Langer werken of langer aan de dop?

50+ bevraging: Langer werken of langer aan de dop?

50-plussers willen nog werken, maar zijn pessimistisch over hun jobkansen. “Ik heb het gevoel dat we voor niks meer dienen.” Dat blijkt uit onze bevraging van 500 werkzoekende 50-plussers. Welke maatregelen zijn nodig om voor verandering te zorgen?

  • Ongewild op de arbeidsmarkt
  • Ander beleid nodig
  • De stem van de ouderen laten horen
  • 50-plussers aan het woord

Ongewild op de arbeidsmarkt
50-plussers vormen een kwart van alle werkzoekenden in Vlaanderen. Maatregelen om hen te activeren krijgen een almaar groter belang in het arbeidsmarktbeleid. Maar die maatregelen voldoen allerminst, blijkt uit een bevraging van het Vlaams ABVV van 500 werkzoekende 50-plussers.

  • 95% van de werkzoekende 50-plussers zegt nog te willen werken, al is niet voor iedereen hetzelfde tempo of de prestatiedruk van vroeger nog haalbaar.
  • Slechts een minderheid (13%) denkt echter nog een goede kans te maken om snel een job te vinden.
  • Of men nu veel of weinig solliciteert maakt daarbij niet uit: ongeacht het aantal sollicitaties dat men doet, wordt 90% zelden uitgenodigd voor een gesprek, 30% zelfs nooit. Volgens zowat de helft is dat louter omwille van hun leeftijd.
  • Ook wie wel wordt uitgenodigd, ervaart dat: 45% geeft aan dat de werkgever tijdens het sollicitatiegesprek liet blijken dat zijn of haar leeftijd een probleem was.

Ander beleid nodig
“Activering en tewerkstellingspremies zijn belangrijk, maar hebben te weinig impact op de kansen die ouderen krijgen om een job te vinden. Ook vermindering van de loonkost heeft maar een zeer beperkt effect. Er is dus veel meer nodig,” stelt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV.

“Als we ouderen echt aan de slag willen helpen, moeten we ook inzetten op het activeren van de werkgevers en op investeringen in aangepaste jobs en werkbaar werk. Bovendien blijft, gezien de geringe aanwervingskansen, een sociaal vangnet via brugpensioen voor ouderen noodzakelijk. Het federaal regeerakkoord slaat op deze cruciale punten de bal volledig mis,” zegt Copers.

Lees ook
De voordelen van doorwerken na je pensioen

De stem van de ouderen laten horen
Het Vlaams ABVV organiseerde deze enquête tussen november en december 2011 bij 500 Vlaamse vijftigers die recent werkloos werden. In het maatschappelijk debat worden zij meer en meer afgeschilderd als een groep die hun verantwoordelijkheid niet wil opnemen. Ze willen vervroegd op pensioen, ze willen uitbollen, ze zoeken niet genoeg naar werk…

Eén stem blijft echter manifest afwezig in dit debat: die van de ouderen zelf. Het Vlaams ABVV peilde daarom naar hun mening en hun ervaringen, naar hun buikgevoel ook. De respons was onverwacht groot.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top