Steeds meer 50-plussers zien zichzelf als zelfstandig ondernemer

Steeds meer 50-plussers zien zichzelf als zelfstandig ondernemer

Het aantal 50-plussers dat een eigen bedrijf ziet als een mogelijke volgende stap is in één jaar tijd flink gestegen van 28% naar 37%. Deze stap wordt bij 50-plussers gevoed door een sterk gestegen vertrouwen in hun eigen kwaliteiten: waar vorig jaar maar 45% van de 50-plussers aangaven te vertrouwen op de eigen kwaliteiten, is dat aantal dit jaar gestegen naar 54%. Dit blijkt uit het 7de Amway Global Entrepreneurship Report (AGER 2016) dat vandaag wordt gepubliceerd. Prof. dr. Elfring, hoogleraar strategisch management en ondernemerschap aan de Vrije Universiteit, is van mening dat het beeld van een uitgebluste 50-plusser nu echt achterhaald is.

Uit het wereldwijde AGER 2016 onderzoek uitgevoerd in 45 landen blijkt verder dat Nederlanders zich nog steeds zeer positief uitlaten over ondernemerschap; 86% staat positief tegen ondernemerschap vergeleken met 74% gemiddeld in Europa als geheel. De onderliggende indicatoren houding, potentie en ondernemersgeest zijn het afgelopen alle drie gestegen.

50-Plussers en ondernemerschap
50-plussers staan in hun werk steeds meer onder druk. Veel reorganisaties, onder andere in de financiële sector, leiden ertoe dat zij hun baan verliezen. Momenteel is volgens het CBS meer dan 200.000 50-plussers werkeloos. Daarnaast moeten mensen langer doorwerken tot hun pensioen, hetgeen betekent dat 50-plussers de noodzaak voelen actief op zoek te gaan naar werk en zelfstandigheid.

Professor dr. Elfring noemt het verrassend dat aanzienlijk meer 50-plussers zichzelf als zelfstandig ondernemer zien. Door de verbeterde economische omstandigheden ziet hij niet dat deze groei van oudere ondernemers is geboren uit noodzaak, eerder als gevolg van intrinsieke motivatie: “Men beseft steeds meer dat een lifetime employment niet meer bestaat. Ook na je vijftigste ben je nog jong genoeg om voor je zelf te beginnen. Dit besef in combinatie met het rijke netwerk dat 50-plussers over de loop der jaren hebben opgebouwd, geven hen het vertrouwen dat ze nodig hebben om een eigen onderneming te starten. De 50-plusser van tegenwoordig is niet uitgeblust aan het toewerken naar zijn pensioen, maar juist vol energie om een eigen bedrijf op te starten.”

Seniorenorganisatie ANBO verklaart dat senioren steeds vitaler oud worden. Directeur-bestuurder Liane den Haan: “Dat betekent ook op arbeidsgebied dat zij langer kunnen en willen werken. Wel is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de wens om als ZZP’er te beginnen of dat het voortkomt uit noodzaak. Voor een grote groep senioren is het bittere noodzaak om op deze wijze inkomsten te genereren.”

De Amway Entrepreneurial Spirit Index (AESI)
Ook dit jaar is de AESI-score opgenomen: De Amway Entrepreneurial Spirit Index, gebaseerd op drie variabelen, afgeleid van de klassieke Theory of Planned Behavior (Icek Ajzen): Wenselijkheid, haalbaarheid en de mate waarin mensen bestand zijn tegen sociale druk van buitenaf. Deze index meet de factoren die beïnvloeden of een persoon de intentie heeft om een eigen bedrijf te starten. Hoe hoger de behaalde score, hoe groter de intentie om een eigen bedrijf te starten.
Wereldwijd is de gemiddelde score op de AESI 50 (gemeten op schaal 0-100). Nederlanders scoren met 55 ruim boven het Europese gemiddelde van 45. In Nederland geeft 53% van de respondenten aan dat zij een wens hebben om ondernemer te worden, geeft 54% aan dat zij de capaciteiten hebben om ondernemer te worden, en geeft maar liefst 58% aan dat zij zich niet door hun sociale omgeving zouden laten tegenhouden in hun wens ondernemer te worden.

Over het Amway Global Entrepreneurship Report (AGER)
AGER 2016 is een onderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van Amway en is een samenwerking met Strategy & Organization faculteit van de School of Management van de TUM (München, Duitsland). Het onderzoek is uitgevoerd door GfK, van april tot juli 2016. De resultaten worden gedeeld met de 46 academische AGER adviseurs, geïnteresseerde denktanks en academische en publieke instituten.

Timing: april tot juli 2016
Respondenten: 50.861 mannen en vrouwen wereldwijd, met leeftijden tussen de 14 en 99 jaar.
Landen: 45 landen: Australië, België, Brazilië, Bulgarije, Canada, China, Colombia, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittanie, Hongarije, India, Ierland, Italië, Japan, Kroatië, Letland, Litouwen, Maleisië, Mexico, Noorwegen, Nederland, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Slovenië, Slowakije, Spanje, Taiwan, Thailand, Tsjechië, Turkije, Verenigde Staten, Vietnam, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.
Methode: Telefonische en face-to-face interviews
Uitgevoerd door: GfK Nuremberg, Duitsland

Lekker gelezen? Misschien vind je onderstaande berichten ook interessant: