Now Reading
Prettige sfeer op werk het belangrijkst

Prettige sfeer op werk het belangrijkst

Alle werknemers geven aan een prettige sfeer op het werk belangrijk te vinden. Een kleine tachtig procent van de ondervraagden geeft zelfs aan dit zéér belangrijk te vinden. De mogelijkheid op thuis te werken wordt door het kleinste percentage mensen aangeven als belangrijk. Slechts 39% van de mensen vindt het belangrijk om thuis te kunnen werken. Dit percentage is wel toegenomen, in 2008 was dit 34%. Van de jonge werknemers vindt 95% het belangrijk om te leren op het werk. Oudere werknemers hechten meer waarde aan gezond werk.

Vrouwen vaker deeltijd

Opvallend is dat vrouwen het vele malen vaker belangrijk vinden om deeltijd te kunnen werken dan mannen. Dit wordt door 83% van de vrouwelijke werknemers als belangrijk aangegeven. Bij de mannelijke werknemers is dit slechts 54%. Vrouwen hechten ook vaker belang aan het zelf kunnen bepalen van de werktijden.

Tevredenheid

Veel werknemers zijn tevreden over de meeste aspecten van hun werk. Ruim 80% van de werknemers geeft aan over het meerendeel van de aspecten van hun werk tevreden te zijn. Over de gezondheid van hun werk en de prettige werksfeer zijn zij het vaakst tevreden. Het salaris en de mogelijkheid om thuis te werken worden minder gewaardeerd.

See Also

Bron: CBS

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top