Now Reading
Een steeds veelzijdiger Nederlandse bierdrinker

Een steeds veelzijdiger Nederlandse bierdrinker

De bierkeuze van de Nederlandse bierdrinker wordt steeds veelzijdiger in zijn bierkeuze. Uit het Nationaal Bieronderzoek is gebleken dat ruim 40 procent van de bierdrinkers tegenwoordig vaker voor een ander type bier kiest ten opzichte van 2 jaar geleden. Dankzij het huidige bieraanbod geeft 1 op de 3 zelfs aan vaker voor bier dan voor een andere drank te kiezen. Het bieraanbod in namelijk sterk gegroeid en erg gevarieerd. Dit Nationaal Bieronderzoek is gehouden onder 1.000 bierdrinkende Nederlanders van Nederlandse Brouwers.

Afwisseling in het gerstenat
Het onderzoek geeft aan dat Bierdrinkend Nederland kiest steeds vaker voor afwisseling in het gerstenat. De bierdrinker constateert een verandering in het bierlandschap. Een kleine 80% vindt namelijk dat er nu meer variëteit is in het bieraanbod ten opzichte van 2 jaar geleden. Meer dan 4 op de 10 kiest daarom frequenter voor een ander soort bier dan 2 jaar geleden. Opvallend is dat vrouwen dit veel vaker doen dan mannen (51% versus 37%). 

Keuze is ook belangrijk in de horeca. Bijna de helft van de bierdrinkers vindt het belangrijk dat een horecagelegenheid meerdere soorten bier op de drankkaart heeft staan. Het aanbod is breder geworden met pils als meest gedronken bier (80%) gevolgd door opkomende bieren als met name speciaalbier (30%), maar ook de biermixen, zoals radler (28%) en alcoholvrij/-arm bier (24%). 

Voorkeur speciaalbier groeit
Het populairst onder de biervariaties blijkt het ‘Speciaalbier‘. 4 op de 5 bierdrinkers opent wel eens een speciaalbier. Daarbij kiest men het liefst voor witbier (36%) op de voet gevolgd door herfstbockbier (29%), tripel (29%), abdijbier of dubbel (beiden 28%). De belangrijkste reden om speciaalbier te bestellen is voor 67% procent van de bierdrinkers de smaak, maar ook de afwisseling (36%), omdat het bij het moment past vindt 31%. Ook het seizoen speelt bij 28% een rol. 

Avontuurlijker in bierkeuze
“We zien dat door het bredere aanbod aan biersoorten, -smaken en -merken de consument vaker kiest voor een glas bier dan voor andere dranken. En binnen de biercategorie stemt de bierdrinker vaker een bier af dat past bij het moment, waarbij Nederlandse en regionale bieren populair zijn”, aldus Cees-Jan Adema van de Nederlandse Brouwers. “Juist door het groeiende bierschap worden we steeds avontuurlijker als het op het kiezen van bier aankomt”. 

Biermixen en alcoholvrij in de smaak
Naast dat niet alleen de speciaalbieren het goed doen, doet de biermix dat ook. Ruim de helft van de bierdrinkers (55%) drinkt wel eens een biermix, omdat men het lekker vindt (62%) en omdat het de dorst lest (37%). De helft van de Nederlandse bierdrinkers neemt wel eens een alcoholvrij bier, vooral als men nog moet rijden. Een derde kiest bewust voor alcoholvrijbier omdat men het lekker vindt. 

Lees ook
Waarom hoofdpijn na het drinken van wijn?

Nationale trots
Hoewel de Nederlandse bierdrinker graag varieert in zijn bierkeuze, blijken zij honkvast te zijn als het op de herkomst van het bier aankomt. Het merendeel van de bierdrinkers drinkt namelijk het liefst bier van Nederlandse makelij (42%), en op enige afstand volgen Belgische (26%) en Duitse bieren (8%). Toch kiest een kwart regelmatig voor bier dat zij nog niet kennen. Vrouwen zijn dit vaker gaan doen en zijn in dit opzicht dus avontuurlijker geworden. 

Onze bierkennis 
Nederlands bier krijgt dus de voorkeur boven bijvoorbeeld Belgische en Duitse bieren, maar hoeveel weten bierdrinkers van dit belangrijke Nederlandse exportmiddel? Er is ruimte voor verbetering. Zo kan ruim 40 procent van de respondenten de basisingrediënten van bier niet correct benoemen en ook schatten zij het aantal bierbrouwerijen in Nederland op een gemiddelde van 97 stuks. In werkelijkheid zijn het er 422.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top