Now Reading
Geld lenen en het BKR: hoe zit het

Geld lenen en het BKR: hoe zit het

Geld lenen en het BKR hoe zit het

Er zijn allerlei goede redenen te bedenken om een geld lening aan te vragen. Misschien wil je een huis kopen, misschien wil je een bedrijf starten of misschien wil je een aanbouw gaan bouwen. Wanneer je dan aanklopt bij een kredietverstrekker, word je nagetrokken om te kijken of je nog lopende leningen of kredieten hebt. Dit staat namelijk geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). We vertellen meer over geld lenen en het BKR.

Wat wordt er geregistreerd?

Alle afbetalingsregelingen van meer dan 250 euro die langer dan één maand lopen, worden geregistreerd bij het BKR. Dat kan een geldlening zijn, een auto die je op afbetaling hebt gekocht, maar een telefoonabonnement met een toestel dat meer dan 250 euro waard is. Daarnaast worden ook zakelijke kredieten van meer dan 1.000 euro waarvoor je persoonlijk aansprakelijk bent geregistreerd bij het BKR. Een interessante uitzondering is een studieschuld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De overheid deelt namelijk geen gegevens met het BKR. Afbetaalde leningen en kredieten blijven tot vijf jaar na het afbetalen geregistreerd staan.

Wat is het gevolg van een BKR-registratie?

Wat is het gevolg van een BKR-registratie

Kredietverstrekkers hebben het recht om het BKR-register in te zien. Wanneer jij een lening of krediet aanvraagt, kijken zij na of je nog andere lopende afbetalingen hebt staan. Dit betekent namelijk automatisch dat je minder geld overhoudt om een toekomstige lening of krediet af te betalen. Als gevolg daar van kan het maximaal te lenen bedrag naar beneden gaan. Bij een kleine lening hoeft dit wellicht nog geen problemen te gaan opleveren, maar bij grotere leningen of kredieten kun je wel tegen dat plafond aanlopen door je andere lopende afbetalingsregelingen.

See Also
Fietsen door Drenthe

Wat is een negatieve BKR-registratie?

Bij het BKR wordt niet enkel geregistreerd waar je een lening, krediet of afbetaling hebt en hoe hoog het totale bedrag is, maar ook of je een wanbetaler bent. Dat zal niet het geval zijn als je één keer niet betaalt, maar na twee of drie maanden kan dit je een zogenaamde negatieve BKR-registratie opleveren. Een nieuwe kredietverstrekker kan dit zien wanneer hij het BKR-register raadpleegt. Het gevolg daarvan kan zijn dat hij besluit je helemaal geen lening of krediet te verstrekken. Heb je naar jouw idee ten onrechte een negatieve BKR-registratie? Dan kun je hier bezwaar tegen maken.

Voor de meeste mensen is het onmogelijk om nooit bij het BKR geregistreerd te worden. Velen van ons hebben een hypotheek nodig of nemen een telefoonabonnement met toestel. In feite biedt het BKR je ook een vorm van zelfbescherming: je kunt je zo minder snel een schuld op de hals halen die je niet kunt afbetalen.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top