Now Reading
Studeren maakt dagelijks gelukkiger

Studeren maakt dagelijks gelukkiger

Dat bleek uit onderzoek van het RISBO – een onderzoeksinstituut verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Erasmus Universiteit. Ook Hovo-studenten hebben hieraan meegewerkt.

438 Mensen in de leeftijd van 55 tot 88 jaar vulden gedurende 5 jaar maandelijks een geluksdagboek in. In het geluksdagboek blikten ze maandelijks terug op hun ‘dag van gisteren’, waarbij ze hun dagelijkse tijdsbesteding in chronologische volgorde van activiteiten en hun geluksgevoel per activiteit invulden. In totaal rapporteerden mensen 79.181 activiteiten. Wat bleek? Studeren is één van de activiteiten waar vijftigplussers gelukkiger van worden, naast fysieke en sociale activiteiten.

Daarnaast bleek in zijn algemeenheid dat vijftigplussers met een actieve leefstijl gelukkiger zijn dan ouderen met een passieve leefstijl. Tussen de groep Hovo-studenten werd ten opzichte van andere vijftigplussers geen betekenisvol verschil gevonden in de mate van ervaren geluk. Dit komt waarschijnlijk omdat geluk afhangt van een zeer groot aantal factoren, waarbij het volgen van Hovo-onderwijs slechts een kleine rol speelt.

Concluderend kunnen we dus zeggen dat studeren zeker bijdraagt aan het dagelijks geluk van vijftigplussers. Dat is mooi meegenomen zo aan het begin van een nieuw studiejaar. U kunt het Engelstalige artikel dat gebaseerd is op dit onderzoek downloaden door op de volgende link te klikken:

http://www.beanmanaged.eu/pdf/articles/arnoldbakker/article_arnold_bakker_250.pdf

Lees ook

Geluksonderzoek gaat door.

Uit onderzoek blijkt dat zo’n 40% van ons geluk samenhangt met onze dagelijkse leefstijl, waarop mensen invloed kunnen uitoefenen. Bovendien lijkt nog eens zo’n 15% van ons geluk samen te vallen met belangrijke levenskeuzen zoals wel/geen kinderen krijgen of eerder stoppen met werken. Mede hierom is de Erasmus Universiteit Rotterdam gestart met een grootschalig en meerjarig geluksonderzoek, met als uitgangspunt mensen meer grip te geven op hun geluk. Een van de projecten is de Gelukswijzer. In samenwerking met zorgverzekeraar Zorgverzekeraar Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) wordt er langdurig en grootschalig onderzoek verrichten naar leefstijl en geluk. Het onderzoek wordt binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen uitgevoerd bij Sociologie, onder leiding van prof. dr. Ruut Veenhoven, Arbeids- en Organisatiepsychologie en prof.dr. Arnold B. Bakker, en het RISBO Contract Research, onder leiding van dr. Wido Oerlemans. Wilt u zelf meedoen met het grootschalige wetenschappelijke geluksonderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam? Ga dan naar http://www.gelukswijzer.nl/.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top