Now Reading
Aardgasverbruik in 2021 4 procent lager dan in 2020

Aardgasverbruik in 2021 4 procent lager dan in 2020

aardgas

Het totale Nederlandse aardgasverbruik was in 2021 40 miljard kubieke meter terwijl het verbruik in 2020 nog 42 miljard kubieke meter was. In elektriciteitscentrales en de industrie werd minder gas verbruikt. Wel was 2021 een stuk kouder dan 2020 en dit heeft een hoger verbruik tot gevolg gehad. Vanaf juni 2021 lag het gasverbruik onder dat van 2020. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het aardgasverbruik.

Tussen 2012 en 2020 schommelde het totale gasverbruik tussen de 38 en 44 miljard kubieke meter. Huishoudens, energiecentrales en de nijverheid verbruikten elk gemiddeld circa 25 procent.

aardgasverbruik

Minder aardgasverbruik elektriciteitscentrales en industrie

Het verbruik bij elektriciteitscentrales en in de industrie was, mede door hogere prijzen en het geringere aanbod op de gasmarkt, in 2021 lager dan in 2020. In 2021 is er 29 procent minder gas verbruikt voor het produceren van elektriciteit bij de centrale elektriciteitsproductie dan in 2020. De afname van de productie van elektriciteit door gascentrales is opgevangen door een hogere import en elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen en kolencentrales.

De indicatoren aardgasgebruik van de industrie laten zien dat er in de tweede helft van 2021 een stuk minder gas is afgenomen door industriële gebruikers.

Aardgasverbruik

Invoer aardgas gedaald

Voor 2018 was Nederland een netto exporteur van aardgas, maar vanwege de productiebeperkingen in Groningen is Nederland afhankelijk geworden van gas uit het buitenland. Het invoersaldo van gas was in 2021 met 13,4 miljard kubieke meter wel een stuk lager dan in 2020 (18,8 miljard kubieke meter). Het lagere invoersaldo van 2021 hangt samen met de hoge gasprijs en de schaarste aan beschikbaar aardgas op de Europese markt.

Vanwege de relatief grote aanwezigheid van gasbergingen in Nederland en de seizoenafhankelijke gasvraag in binnen- en buitenland is er een sterk seizoenpatroon in het invoersaldo. In de zomer worden de bergingen gevuld met gas uit binnen- en buitenland en in de winter wordt aan de gasvraag voldaan door leveringen vanuit de bergingen en de eigen winning. Anders dan 2020 was Nederland begin en eind 2021 op maandbasis nog wel netto-exporteur van aardgas.

Lees ook

Invoersaldo

Minder gas gewonnen en minder gas in opslag

De winning van gas uit Nederlandse velden is afgenomen. In 2021 was de totale winning uit Nederlandse gasvelden 20,6 miljard kubieke meter, in 2020 was dit nog 22,8 miljard kubieke meter. Eind december 2021 zat er nog 5 miljard kubieke meter in de Nederlandse ondergrondse gasopslagen, terwijl dit in december 2020 nog 11 miljard kubieke meter was. Deze lagere vulgraad is een goede indicator voor de schaarste op de markt.

Bronnen

 

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top