Now Reading
Zorgverzekering wordt in 2015 weer duurder

Zorgverzekering wordt in 2015 weer duurder

Helaas is de forse daling van de zorgpremies in 2014 van tijdelijke aard, In 2015, gaat de premie voor de zorgverzekering naar verwachting alweer stijgen. Zorgverzekeraars krijgen er in dat jaar namelijk een aantal taken bij die alleen komend jaar nog vallen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), maar in 2015 worden overgeheveld naar de zorgverzekeringswet. Het gaat hier om taken met betrekking tot persoonlijke verzorging, thuiszorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg. De extra kosten voor de verzekeraars liggen naar schatting op ongeveer 2,5 miljard euro.

Zorgverzekeraars geven aan niet tevreden te zijn met de fluctuering van de premies. Het wordt voor hen steeds lastiger om de kosten van de zorgverzekering stabiel te houden, dat is waar Nederlanders behoefte aan hebben.

In 2014 dalen de premies van alle zorgverzekeringen flink, in sommige gevallen tot wel 150 euro per jaar. Zorgverzekeraars concurreren steeds heviger met elkaar en gebruiken de winst die zij hebben gemaakt in de afgelopen jaren om nieuwe verzekerden te lokken. Met de reserves die zij hebben opgebouwd kunnen zij een goedkopere zorgverzekering aanbieden. Het verschil tussen de laagste en hoogste zorgpremie ligt in 2014 hoger dan ooit.

Roy van Wensen van ZorgWijzer.nl licht toe: “Juist dit jaar is er voor verzekerden veel te besparen rondom de zorgverzekering, dat geldt ook voor 50-plussers. Belangrijk is echter wel het uitvoeren van een goede, grondige vergelijking op gebied van zorgkeuze en aanvullende zorg, hierop willen verzekeraars nog wel eens bezuinigen”.

Lees ook
Donorregister

Voor de zorgverzekering 2015 gaan de premies naar schatting rond de acht procent omhoog, daarmee wordt de daling van dit jaar teniet gedaan. Wie slim is, stapt nu over en kan veel besparen. Voor de wat oudere groepen (zoals 50-plussers) is het wel zaak dat zij nauwlettender kijken naar de gecontracteerde ziekenhuizen en zorgaanbieders. Dan weet je in ieder geval dat je terecht kunt in het ziekenhuis van jouw voorkeur.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top