Now Reading
Wijn geniet hoog aanzien onder alle generaties en het klassieke wijnetiket is favoriet

Wijn geniet hoog aanzien onder alle generaties en het klassieke wijnetiket is favoriet

De Nederlander houdt van wijn en kijkt in het algemeen met respect naar het product wijn. Onderzoeksbureau Trendbox BV bracht, in opdracht van het Productschap Wijn, de beleving van wijn onder vier verschillende generaties wijndrinkers in kaart en maakte vandaag de resultaten bekend tijdens het Symposium Wijn & Marketing 2009 in het World Forum in Den Haag. Het onderzoek wijst uit dat het imago van wijn bijzonder goed is in alle leeftijdscategorieën en bij beide sexen. Opvallende uitkomst is dat vrouwen wijn veelal als facilitator zien voor een prettige en plezierige gelegenheid, terwijl mannen wijn veel meer zien als een product waarover je kennis wilt opdoen. De opmars van de consumptie van wijn in de afgelopen 30 jaar is onmiskenbaar te herleiden tot een gedaalde gemiddelde leeftijd waarop de consument regelmatig wijn is gaan drinken.

Het onderzoek is onder meer dan 1000 wijndrinkers in de leeftijd van 16 tot en met 65+ gehouden. De onderzoeksresultaten zijn opmerkelijk te noemen. Bij zowel mannen als vrouwen valt duidelijk waar te nemen dat het beeld dat zij van wijn hebben een hoog aspiratieniveau bevat. Waarden als status, genieten, luxe, ontspanning, kwaliteit, intellect en gezelligheid worden door vrijwel iedereen genoemd.

Opvallend zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen. Voor de gehele populatie geldt dat mannen wijn vaak meer dan alleen maar als een product zien. Wijn is iets speciaals waar je extra aandacht aan geeft en waar je veel kennis over wilt opdoen. Bij mannen roept wijn associaties op zoals status, diepgang, klasse, verfijnd en culinair. Vrouwen daarentegen zien wijn als beleving. Zij vinden dat wijn bij een prettige en plezierige gelegenheid hoort, maar daar wel ondergeschikt aan is. Bij vrouwen wordt wijn geassocieerd met eten, romantiek, gezellig thuis en vakantie. Daarnaast is wijn voor vrouwen synoniem voor vrienden, feest, uitgaan en samen.

De opmars van de consumptie van wijn in de afgelopen 30 jaar is ook nader in kaart gebracht. Naast een toename van de gemiddelde consumptie per hoofd van de bevolking, is de totale groei onmiskenbaar verbonden met de gemiddelde leeftijd waarop de consument regelmatig wijn is gaan drinken. Lag dat voor de vijftigplussers in het onderzoek rond 35 jaar, bij de respondenten onder de 35 jaar ligt deze leeftijd rond 23 jaar. Op basis hiervan kan gesteld worden dat wijn gedemocratiseerd is en een mogelijke ‘oubollige’ of elitaire connotatie voorgoed is kwijtgeraakt. De nieuwe generatie wijndrinkers kijkt respectvol tegen het product wijn aan en wil daar kennis over opdoen.

De momenten waarop de Nederlander wijn drinkt en welke ‘kleur’ men drinkt blijkt zeer afhankelijk van sexe en leeftijd:

Lees ook
Eten uit verveling?

  • Wijn wordt veel geconsumeerd bij het avondeten, slechts 18% van de ondervraagden geeft op nooit wijn bij het avondeten te consumeren. In lijn hiermee zien we dat wijn de populairste drank is bij heel veel verschillende soorten maaltijden. In het algemeen geldt dat ook bij jongvolwassenen wijn al als integraal onderdeel van menige maaltijd wordt gezien. Wijn geeft de maaltijd een bepaald extra, een zeker cachet. Een gewone maaltijd wordt bijzonder met wijn erbij. Met wijn slaag je erin je leven wat hedonistisch te maken. Bovendien toon je met wijn goed gastheerschap als er mensen mee-eten.
  • Naast de geëigende combinaties van rode wijn bij biefstuk en witte wijn bij witvis en mosselen, valt op dat consumenten steeds vaker een kleur wijn kiezen bij een bepaalde maaltijd die niet per definitie geadviseerd wordt door het vak. Voor de helft van alle respondenten geldt ‘Het maakt niet uit welke wijn je bij het eten drinkt, als de wijn maar lekker is’. Het drinken van een rode wijn bij vis komt dan ook regelmatig voor en wordt niet als vreemd beoordeeld.
  • In het algemeen geldt dat witte wijn populairder is bij vrouwen. Mannen geven de voorkeur aan rode wijn. Voor de jongste categorie wijnconsumenten echter, in de leeftijd van 16-24 jaar, geldt dat zowel bij mannen als bij vrouwen, witte wijn populairder is. Daarnaar gevraagd, blijkt witte wijn bij uitstek de ‘instapkleur’ te zijn. In het geheel geldt dat rode wijn meer liefhebbers kent dan witte wijn.

De door mannen voor wijn genoemde alternatieve alcoholische dranken zijn bier, jenever, whisky en buitenlands gedistilleerd. Voor vrouwen zijn dit port en likeur. Voor mannen tot 50 jaar geldt dat ze dit alternatief vaker drinken dan wijn. Vrouwen drinken vooral wijn: van de vrouwen tot 35 jaar drinkt circa 50% vooral wijn als alcoholische drank, bij vrouwen boven de 35 jaar ligt dit percentage op circa 70%. Kijkend naar de personalia valt op dat qua leeftijd tot 35 jaar er meer vrouwen zijn die wijn consumeren, terwijl in de leeftijdsgroep 36-65 jaar dit meer mannen zijn.

Sluitstuk van het onderzoek waren de uitmonstering en verpakking van wijn en de invloed daarvan op kwaliteits- en prijsperceptie en aankoopintentie. Opvallend resultaat daarbij was dat door het merendeel van de respondenten wijnflessen met relatief klassieke etiketten een hogere aankoopintentie toegekend kregen. Deze wijnflessen worden bovendien als kostbaarder gepercipieerd in vergelijking tot flessen met modernere etiketten. Tenslotte viel op dat over het algemeen vrouwen meer op het uiterlijk van de wijnfles letten bij aankoop van wijn en dat mannen met name letten op informatie en kwaliteitsaanduidingen op het etiket.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top