Wat zijn de gevolgen van een bedrijfsongeval?

Wat zijn de gevolgen van een bedrijfsongeval?

Tijdens werktijd kan het voorkomen dat u een ongeval heeft. Een ongeval kan schade veroorzaken. Wanneer het ongeval tijdens werktijd plaatsvindt, is er sprake van een bedrijfsongeval. De letselschade door een bedrijfsongeval kan variëren van lichte verwondingen tot, in het extreemste geval, zelfs overlijden. In dit artikel leest u over de gevolgen van een bedrijfsongeval zowel voor een werknemer als werkgever. Maar ook de bewijslast die ingediend dient te worden.

Wat zijn de gevolgen voor een werknemer?

De gevolgen kunnen variëren tussen lichte verwondingen tot het extreemste geval overlijden. Als het ongeval niet had plaatsgevonden, had de werknemer geen kosten gemaakt om het letsel te verhelpen/verminderen en om de schade aan bezittingen te herstellen.

Wanneer een ongeval heeft plaatsgevonden, bent u wellicht minder mobiel en minder zelfredzaam. Mogelijk moet u zelfs huishoudelijke hulp inschakelen om u te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld een klusjesman inhuren om de werkzaamheden die u normaal gesproken zelf uitvoert te laten uitvoeren.

Naast bovenstaande kostenposten zullen er ook kosten worden gemaakt om een bezoek te brengen aan het ziekenhuis. Denk hierbij aan reiskosten, maar natuurlijk ook de ziektekosten. Het is aan te raden om een letselschadejurist of specialist in de arm te nemen en alle schadeposten te laten vaststellen. Door de schadekosten te laten vaststellen kunt u de werkgever aansprakelijk stellen en hiervoor een schadevergoeding krijgen.

Wat zijn de gevolgen voor een werkgever?

De gevolgen zijn voor een werkgever voornamelijk van financiële aard. Dit kan variëren van een boete bij het niet nakomen van de zorgplicht tot een forse schadevergoeding voor invaliditeit of het overlijden van een werknemer.

Waarvoor dient de bewijslast?

Bewijslast is een van de gevolgen wanneer er sprake is van letselschade door een bedrijfsongeval. De werknemer is verplicht om bespreekbaar te maken dat er sprake is van letselschade en dat de schade is ontstaan door het uitoefenen van de functie tijdens werktijd. Na een bedrijfsongeval moet de werknemer zo spoedig mogelijk een huisarts bezoeken om de medische gevolgen van het ongeval vast te laten stellen.

Wanneer een werknemer heeft aangetoond dat hij of zij door een bedrijfsongeval letsel heeft opgelopen, dan is de werkgever in het begin aansprakelijk. Mocht de werkgever het hier niet mee eens zijn, zal hij moeten aantonen dat hij aan zijn wettelijke zorgplicht heeft voldaan. De werkgever moet aantonen dat hij voorzorgsmaatregelen heeft genomen om een bedrijfsongeval te voorkomen.

Lekker gelezen? Misschien vind je onderstaande berichten ook interessant: