Now Reading
De uitslag van het tevredenheidsonderzoek zorgverzekeraars

De uitslag van het tevredenheidsonderzoek zorgverzekeraars

Zorg

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit tevredenheidsonderzoek. Dankzij u is er maar liefst een volledige response van 342. In dit artikel leest u beknopt de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek over uw zorgverzekeraar.

Huidige verzekeraar
Zilverenkruis Achmea staat met stipt op 1 als het gaat om de huidige gekozen verzekeraar, maar op ze wordt op de voet gevolgd door CZ. Ook VGZ en Menzis zijn gangbare verzekeraars. Later in het lijstje staan ook IZZ, DSW, Univé, IZA en Anderzorg.

Ruim 75% van de ondervraagden geeft aan tevreden en zelfs zeer tevreden te zijn met de huidige verzekeraar. Complimenten dus.

Bij deze tevredenheid zijn twee punten van groot belang;
– Goede klantenservice
– Duidelijke voorwaarden

Deze punten zijn zelfs zo van belang dat ze boven de lage premie staan.

Het verleden
De helft van de respondenten zegt nog nooit over gestapt te zijn, dit komt dan ook zeer overeen met het percentage van de tevredenheid omtrent de huidige verzekeraar.

Voor de respondenten die wel overgestapt zijn, is de meest voorkomende reden; Een lagere premie gevonden. Daarnaast is opvallend dat veel van de ondervraagden ook collectief zijn verzekerd bij de werkgever. Ook zijn enkele respondenten verzekerd door de gemeente waarin zij wonen.

 

 

12

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top