Now Reading
TV krijgt van alle media de meeste tijd en aandacht

TV krijgt van alle media de meeste tijd en aandacht

Vierde tijdsbestedingsonderzoek laat invloed recessie zien

TV neemt het grootste deel van onze tijd in beslag als het gaat om mediagebruik. Van alle mediaminuten per dag komt 36% voor rekening van TV, op afstand gevolgd door internet (24%) en radio (22%). Tweederde (66%) van de totale kijktijd wordt exclusief besteed aan TV kijken, zonder een andere activiteit ernaast. Kortom, er wordt met veel aandacht TV gekeken. Deze conclusies trekt SPOT uit haar vierde tijdbestedingsonderzoek (TBO 2012), dat op  19 juni 2012 wordt gepubliceerd.

Gemiddeld besteedt een persoon van 20-65 jaar bijna zeven uur per dag aan media (411 minuten). Hiervan komt 2,5 uur voor rekening van TV (150 minuten), internetten neemt 99 minuten in beslag en naar radio wordt 92 minuten per dag geluisterd. Lezen in dagbladen, tijdschriften, folders en boeken neemt in totaal 27 minuten in beslag. Gamen (17 minuten), muziek luisteren (14 minuten) en bellen (11 minuten) zijn relatief klein in omvang.

Toename van multitasken bij media
De totale bruto mediatijd per dag is in twee jaar tijd gelijk gebleven, maar netto daalt het aantal uren dat aan media wordt besteed. Media worden in toenemende mate met elkaar gecombineerd;  oftewel multitasken neemt toe. In totaal wordt bruto 7 uur mediatijd geconsumeerd in netto 5,5 uur. Het percentage multitasken is gegroeid van 19% naar 26%.  Een goed voorbeeld van het multitasken is het gebruik van social media tijdens het TV kijken, dit jaar voor het eerst zichtbaar in de cijfers van TBO.

Ondanks de toename van het multitasken bij mediaconsumptie weet TV de exclusieve aandacht van de kijker voor zich te winnen. Tweederde van de tijd besteed aan TV vindt plaats zonder nevenactiviteit. Geen medium krijgt zoveel exclusieve aandacht als TV.

Live TV kijken dominant
Live TV kijken is nog altijd zeer dominant. Van de 150 minuten TV-tijd wordt 145 minuten live gekeken en vijf minuten via de gemist-services. Dit uitgesteld kijken gebeurt vooral via een TV met set top box of via een connected TV en in mindere mate op een computer of laptop. Mobiele devices, zoals smartphone en tablet worden voor uitgesteld kijken nog weinig gebruikt.

Gebruik social media verdubbeld
De tijd die we aan internet besteden is in de afgelopen twee jaar gegroeid van gemiddeld 80 naar 99 minuten per dag. Deze toename wordt voor een belangrijk deel verklaard door de groei van social media. Het aantal minuten besteed aan social media is verdubbeld van 12 naar 24 minuten per dag.

Lees ook

Recessie zichtbaar
De huidige recessie tekent zich af in de tijdbesteding per dag. In tegenstelling tot voorgaande jaren  wordt minder tijd gestoken in betaald werk en woon-werkverkeer en is meer vrije tijd beschikbaar. We liggen langer in bed en hebben meer tijd voor koken / eten klaarmaken en huishoudelijk werk. Slapen / in bed liggen en persoonlijke verzorging kost ons twaalf uur per dag. Media nemen bijna zeven uur per dag in beslag. Activiteiten als werk, studie, huishouden en onderweg zijn, nemen samen 6,7 uur voor hun rekening.

 

Michel van der Voort, directeur SPOT:
“Het is goed om te zien dat TV ondanks alle veranderingen in het medialandschap een stabiel medium is. TV is bovendien van alle mediumtypen het beste in staat om onverdeelde te vragen en vast te houden. Uit de cijfers van TBO 2012 blijkt duidelijk dat kijkers met veel aandacht TV kijken. Dat is een belangrijke uitkomst voor onze branche.”

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top