Thuis medische zorg verlenen door hulpmiddelen

Thuis medische zorg verlenen door hulpmiddelen

Een deel van de Nederlandse bevolking heeft te kampen met een ziekte. Om de ziekte draaglijk te maken zijn er verschillende hulpmiddelen op de markt. Zo kunt u prettig thuis blijven wonen zonder veel extra zorgen. Wist u dat door middel van hulpmiddelen (een deel van de) controles en behandelingen thuis uitgevoerd kunnen worden? Dit geldt onder andere voor: diabetes, nierziekten, bloedstollingsziekten of huidproblemen.

Hulpmiddelen voor in huis

Om u inzicht te geven in het aantal hulpmiddelen benoemen wij enkele voorbeelden:

  • Medicijnen kunnen worden toegediend door bijvoorbeeld infuuspompen of injectiespuiten.
  • Heeft u diabetes? Dan kunnen bloedafnameapparatuur en bloedglucosetestmeter als hulpmiddelen worden gezien.
  • Mensen met een nierziekte kunnen apparatuur verstrekt krijgen voor een thuisdialyse. Het kan gaan om een hemodialyse ( nierfunctie vervangende therapie gebaseerd op de principes van diffusie en osmose, vaak gecombineerd met ultrafiltratie) of een peritoneaal dialyse (een dialysemethode waarbij het eigen buikvlies wordt gebruikt als membraam waardoor de afvalstoffen worden opgenomen door de dialysevloeistof).
  • De stollingstijden van het bloed kunnen worden gemeten door meetapparatuur. Dit kan ook plaatsvinden bij de Trombosedienst. Mocht u lange tijd ziek zijn of door uw werk niet naar de Trombosedienst kunnen dan komt u in aanmerking voor meetapparatuur thuis.
  • Beademingshulpmiddelen
  • Drukplekken kunnen worden voorkomen door middel van hulpmiddelen

Last van drukplekken?

Heeft u last van drukplekken en wilt u erger voorkomen? Dan is het aan te raden om een aantal maatregelen te treffen. Allereerst dient u een arts raad te plagen. De arts behandelt in overleg met u welke behandelmethode passend is. Om extra druk te voorkomen, is het verstandig om met regelmaat een andere lichaamshouding aan te nemen. Bovendien is het raadzaam om naar uw voeding te kijken, eet u gezond en gevarieerd? Tevens dient u uw huid goed te verzorgen waarbij een vochtige en droge huid zo veel mogelijk voorkomen dient te worden.

Handige oplossing, de grijparm!

Wat bij heel veel mensen een goede oplossing is is het gebruik van een grijp arm. Als u in de stoel zit kunt u gemakkelijk de krant of bijvoorbeeld de afstandbediening pakken. Als u last van uw rug heeft kun u ook spullen van de grond af halen zodat u zelf niet hoeft te bukken. Dit geldt alleen voor kleine en lichte spullen. Als eerst nodig hulp middel denk u niet aan een grijp arm maar het is zeker handig om te gebruiken. Leg het naast de stoel dan zie je dat je het toch vaker gebruikt als je denkt.

Zijn de hulpmiddelen vergoed?

In het algemeen geldt dat de hulpmiddelen die u nodig heeft voor medische zorg worden vergoed via het basispakket van uw zorgverzekering. Mocht u hulpmiddelen nodig hebben dan is het aan te raden om uw in verzekeringspolis te kijken welke voorwaarden gelden, wat u vergoed krijgt en op welke wijze u het hulpmiddel kunt aanvragen. Komt u er na het lezen van uw verzekeringspolis niet uit neem dan contact op met uw zorgverzekering. Hierdoor voorkomt uw onverwachte kosten.

Lekker gelezen? Misschien vind je onderstaande berichten ook interessant: