seksuele activiteit

seksuele activiteit
Toename seksuele activiteit onder 75-plussers

In 2022 zei 27 procent van de 75-plussers seksueel actief te zijn, in 2014 was dat nog 16 procent. De afname in seksuele activiteit is het sterkst onder jongeren van 16 tot 25 jaar.