Locale context

Basisteams Nationale Politie moeten oog houden voor lokale context

Vanaf januari 2013 kent Nederland de Nationale Politie. Daarbinnen nemen de basisteams een belangrijke plaats…