landbouw

Toename stikstofoverschot in landbouw door droge zomer 2022

Het stikstofoverschot in de landbouw, het deel van de stikstof dat niet wordt omgezet in landbouwproducten, is in 2022, vergeleken met een jaar eerder, met 6,5 procent toegenomen tot 312 miljoen kilogram.

Landbouw gebruikt minder gewasbeschermingsmiddelen

In 2020 gebruikte de landbouw 5 miljoen kilogram gewasbeschermingsmiddelen, ruim 11 procent minder dan in 2016. Lees hier meer over de cijfers.

Sterke schaalvergroting in de landbouw sinds 1950

In de periode 1950-2016 zijn zes op de zeven landbouwbedrijven verdwenen, de blijvers zijn flink…