bebouwing

Minder landschap, meer bebouwing, 1950-2015

Het Nederlandse landschap is voortdurend in beweging. Van 1950 tot 1980 waren ruilverkavelingen de grootste…