arts

Chirurgisch een moedervlek verwijderen

Een menselijk lichaam heeft gemiddeld 25 moedervlekken. In sommige gevallen is het nodig een moedervlek te laten verwijderen.