arbeidsbeperkten

Senaat stemt in met banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Vandaag heeft de Eerste Kamer met een zeer ruime meerderheid van VVD, PvdA, D66, CU,…