Afval

Afval
Relatief meer huishoudelijk afval in minst verstedelijkte gebieden

In 2020 zamelden Nederlandse gemeenten gemiddeld 524 kilogram afval per inwoner in, meer dan in 2019 toen per inwoner 492 kilogram werd ingezameld.

Minder afval
Tips om minder afval te produceren

Gaat u naar de supermarkt dan komt u al gauw terug met ook veel afval.…