afraid

Naked & Afraid

Naked & Afraid is een programma waar twee kandidaten zonder iets, dus ook zonder kleren,…