actieplan Tel mee met Taal

laaggeletterden vaker arm

Nieuwe tool spoort eenvoudig rekenproblemen op In Nederland kunnen 1,8 miljoen mensen slecht lezen, schrijven…