Now Reading
Relatief meer huishoudelijk afval in minst verstedelijkte gebieden

Relatief meer huishoudelijk afval in minst verstedelijkte gebieden

Afval

In 2020 zamelden Nederlandse gemeenten gemiddeld 524 kilogram afval per inwoner in, meer dan in 2019 toen per inwoner 492 kilogram werd ingezameld. De hoeveelheid afval die er per inwoner wordt ingezameld is niet overal gelijk in Nederland. In niet-stedelijke gemeenten wordt het meeste afval opgehaald, met name meer groente-, fruit- en tuinafval (gft). In zeer sterk verstedelijkte gebieden wordt meer huishoudelijk restafval ingezameld. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de gemeentelijke afvalinzameling.

In Zeeland wordt per inwoner het meeste afval ingezameld, 742 kilogram per inwoner, terwijl Zuid-Holland met 491 kilogram per inwoner het minste per inwoner inzamelt. Over het algemeen geldt dat hoe dichtbevolkter (hogere stedelijkheid) een provincie is, hoe minder afval per inwoner er wordt ingezameld.

huishoudelijk afval

Meer restafval in de steden, meer groenafval in de dorpen

In zeer stedelijke gebieden wordt minder afval per inwoner ingezameld dan in minder stedelijke gebieden. Waar in zeer stedelijke gebieden 444 kilogram per inwoner wordt ingezameld, bedraagt dit in niet-stedelijke gebieden 633 kilogram per inwoner. In de stad wordt verhoudingsgewijs meer huishoudelijk restafval ingezameld dan in minder stedelijke gebieden: 242 kilogram per inwoner in zeer sterk stedelijke gemeenten, tegenover 139 kilogram per inwoner in niet-stedelijke gemeenten. In minder stedelijke gebieden wordt juist meer GFT-afval ingezameld, zowel ten opzichte van ander afval als in hoeveelheden.

Meer restafval in de steden, meer groenafval in de dorpen In zeer stedelijke gebieden wordt minder afval per inwoner ingezameld dan in minder stedelijke gebieden. Waar in zeer stedelijke gebieden 444 kilogram per inwoner wordt ingezameld, bedraagt dit in niet-stedelijke gebieden 633 kilogram per inwoner. In de stad wordt verhoudingsgewijs meer huishoudelijk restafval ingezameld dan in minder stedelijke gebieden: 242 kilogram per inwoner in zeer sterk stedelijke gemeenten, tegenover 139 kilogram per inwoner in niet-stedelijke gemeenten. In minder stedelijke gebieden wordt juist meer GFT-afval ingezameld, zowel ten opzichte van ander afval als in hoeveelheden.

Meer GFT-afval in minst stedelijke gemeenten

In minder stedelijke gebieden wordt meer GFT-afval, grof tuinafval en, in mindere mate, houtafval ingezameld dan in de meer stedelijke gemeenten. In zeer stedelijke gebieden wordt gemiddeld slechts 32 kilogram per inwoner aan GFT-afval ingezameld, terwijl dit in niet-stedelijke gebieden 152 kilogram per inwoner is. Hier speelt mogelijk mee dat het aantal mensen met een tuin kleiner is in sterk verstedelijkte gebieden en de tuinen zijn kleiner. Daarnaast wordt in wijken met veel hoogbouw, en soms ook in het stadscentrum, geen GFT-afval als aparte stroom ingezameld. In deze gemeenten komt klein tuinafval, maar ook etensresten, in het huishoudelijk restafval terecht.

Huishoudelijk afval

Relatief veel glas ingezameld in toeristische gebieden

De hoeveelheid ingezameld glas is toegenomen van gemiddeld 21 kilogram per inwoner in 2019 naar 23 kilogram per inwoner in 2020. Op de Waddeneilanden werd relatief veel glas per inwoner weggegooid, wat mede komt door het toerisme (Schiermonnikoog 143 kilogram per inwoner, Terschelling 50 kilogram, Texel 38 kilogram).

De jarenlange daling van de hoeveelheid ingezameld oud papier is in 2020 tot stilstand gekomen, net als in 2019 werd gemiddeld 48 kilogram per inwoner ingezameld. Door digitalisering wordt er steeds minder papier gebruikt en weggegooid, maar mede door corona zijn er meer pakketjes bij webwinkels besteld, veelal verpakt in kartonnen dozen. De grote steden zamelen verhoudingsgewijs minder oud papier in dan de rest van Nederland. Hekkensluiter Den Haag zamelt 19,2 kilogram per inwoner in, op de voet gevolgd door Rotterdam (19,8 kilogram). Op enige afstand volgen Amsterdam (21,2 kilogram) en Utrecht (28,8 kilogram).

Huishoudelijk afval

Bronnen

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top