Now Reading
Wat zijn de regels rondom een vergunningsvrije aanbouw?

Wat zijn de regels rondom een vergunningsvrije aanbouw?

Wilt u graag nog in uw huidige woning blijven maar wilt u graag wat meer ruimte hebben? Het is mogelijk om door een aanbouw uw woonruimte en woonplezier te vergroten. Er zijn verschillende dingen waar u aan moet denken als u een aanbouw laat plaatsen. Denk vooraf goed na over waar u de aanbouw zou willen en of dit ook kan. 

Waar mag u aanbouwen?

Het is natuurlijk ook erg afhankelijk van wat voor huis uw heeft of dit een vrijstaand huis heeft, hoekhuis, rijtjeshuis en of het grens aan openbare wegen. U kunt in het achtererf gebied een aanbouw plaatsen. Het achter erf gebied is eigenlijk gewoon de achter tuin, als u een hoek huis of een vrijstaand huis heeft kunt u uitbouwen vanaf 1 meter achter de voorgevel. Grenst uw achtertuin aan een weg dan zijn er nog wat andere regels. Wat mag wel?

  • Achtertuinen
  • Zijtuinen vanaf 1 meter achter de voorgevel

Wat mag niet?

  • Zijtuinen die grenzen aan een weg of openbaar toegankelijk gebied
  • Als de achtertuin grenst aan een weg of openbaar toegankelijk gebied moet de bebouwing 1 meter terug springen (Achterpad tussen woningen wordt niet gerekend als openbaar toegankelijk gebied)

Hoe groot mag de aanbouw zijn?

Als u van plan bent om een heel groot stuk aan te bouwen moet u wellicht  goed kijken of het wel mag. Zo moet u rekening houden met hoe groot het stuk grond is en mag de aanbouw ook niet te diep zijn. Wat mag ten opzichte van het oppervlak?

  • 100m2 of kleiner: 50% van het bebouwingsgebied
  • Tussen de 100m2 en 300m2: 50m2 en 20% van het deel dat groter is dan 100m2
  • Groter dan 300m2: 90m2 plus 10% van het deel dat groter is dan 300m2 met een maximum van 150m2

U dient daarbij ook de bijgebouwen mee te rekenen zoals een schuur. De Aanbouw mag 4 meter diep zijn en de hoogte moet gelijk zijn aan die van de begane grond plus 30 cm.

LET OP!

Het kan zijn dat het vergunningsvrij aanbouwen niet overal mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld voor recreatiewoningen, woonwagens, monumenten en beschermde stad of dorpsgezichten. Een dakterras is niet toegestaan op een aanbouw en ook moet een aanbouw op de grond staan. Een tweede verdieping op een aanbouw is helaas niet mogelijk.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top