Now Reading
Oudere werknemers: Veel zorgen, maar ook meest enthousiast over baan

Oudere werknemers: Veel zorgen, maar ook meest enthousiast over baan

Steeds meer werknemers maken zich zorgen over het behoud van hun baan. Deze zorgen zijn het grootst bij 50 tot 60 jarige werknemers. Tegelijkertijd zijn werknemers van deze leeftijd vaker enthousiast over hun baan dan jongere werknemers. Dit zijn enkele eerste resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2012, die eind vorig jaar is uitgevoerd door TNO en CBS.

Eind 2012 maakte 32 procent van de werknemers zich zorgen over het behoud van de baan. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2007, toen 16 procent zich zorgen maakte. In de tussenliggende jaren is het aandeel werknemers dat zich zorgen maakt over het behoud van de baan bijna elk jaar gestegen. In 2012 was de toename 6 procentpunt ten opzichte van een jaar eerder.

VOORAL 50- TOT 60-JARIGEN MAKEN ZICH ZORGEN
Zorgen over het behoud van de baan komen meer voor naarmate werknemers ouder zijn. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Werknemers van 50 tot 60 jaar zijn het vaakst bezorgd. Eind 2012 was dit zo bij bijna 40 procent van de werknemers in deze leeftijdsgroep. De 60-plussers zijn met 23 procent een stuk minder vaak bezorgd. Zorgen over het behoud van de baan komen met 17 procent het minst voor bij de werknemers tot 20 jaar.

Werknemers die zich zorgen maken over het behoud van de baan, naar leeftijd

Lees ook
werken met kinderen

BIJ 50 PLUSSERS MEESTE ENTHOUSIASME OVER BAAN
Oudere werknemers zijn vaker enthousiast over hun baan dan jongere werknemers. Eind 2012 was bijna driekwart van de 50 plussers enthousiast. Van alle werknemers is 67 procent enthousiast over de baan. Bij de werknemers tot 20 jaar is het aandeel dat enthousiast is met 55 procent het kleinst. Vaak gaat het bij deze jongste leeftijdsgroep om een bijbaan naast het volgen van een opleiding. Het verschil in enthousiasme over de baan tussen jonge en oudere werknemers bestaat zowel bij mannen als bij vrouwen.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top