Now Reading
Onderzoek naar oversterfte duldt geen uitstel

Onderzoek naar oversterfte duldt geen uitstel

Oversterfte

Seniorenorganisaties eisen actie van kabinet

Het kabinet moet per direct onafhankelijk onderzoek laten doen naar de huidige oversterfte, vinden de gezamenlijke ouderenorganisaties. Het is onacceptabel dat de regering geen gehoor geeft aan een motie hierover van Pieter Omtzigt, die begin december Kamerbreed is aangenomen.

ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM en KBO Brabant hebben in een brief aan minister De Jonge om dit academische onderzoek gevraagd. Zij staan daarin niet alleen: de roep om een onafhankelijk onderzoek zwelt aan, maar het kabinet geeft niet thuis.

De afgelopen maanden zijn veel meer mensen overleden dan normaal in deze periode. Ook was de oversterfte in Nederland hoger dan in ons omringende landen met ongeveer dezelfde vaccinatiegraad. In alle leeftijdsgroepen stierven meer mensen dan verwacht, maar de stijging is het grootst in de leeftijdsgroepen boven de 65 jaar, blijkt uit cijfers van het CBS.

De makkelijke conclusie is dat de oversterfte komt door corona, maar uit de RIVM-statistieken komt naar voren dat dat maar een deel kan verklaren. In november bijvoorbeeld was de oversterfte 3500 mensen. Het RIVM registreerde in die maand 912 doden door corona. Eerder in de pandemie is al duidelijk geworden dat het werkelijke aantal coronadoden hoger zal liggen, maar het kan niet de totale oversterfte verklaren. Welke rol speelt de uitgestelde zorg hierin? En spelen andere factoren zoals eenzaamheid mee?

See Also

Het is van het grootste belang om snel antwoord te krijgen op deze vragen, zodat er passende maatregelen kunnen worden genomen en iedereen de zorg kan krijgen die hij of zij nodig heeft.

Bron: ANBO

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top