Now Reading
Nederlandse werknemers voelen zich gelukkig op het werk

Nederlandse werknemers voelen zich gelukkig op het werk

Stepstone onderzocht hoe gelukkig Europese werknemers zich voelen op het werk. Nederlanders zijn bijna de gelukkigste werknemers.

Resultaten
57% van de Europeanen voelt zich gelukkig op het werk.
Van de Nederlandse werknemers voelt zich maar liefst 71% gelukkig op het werk.
De Belgen spannen de kroon. Zij geven zichzelf een score 5,9, tegenover de Nederlanders die zichzelf een score 5,6 geven.

Duitsland en Oostenrijk scoren relatief laag: een 4,8.

Consequenties van minder geluk op het werk
85% van de mensen zou van baan veranderen als ze zich ongelukkig zouden voelen op het werk, ook al oefenen ze hun functie graag uit. Een fors percentage van de Europeanen (43%) voelt zich ongelukkig op het werk, met alle consequenties van dien voor hun privéleven.

Lees ook
3 lunch tips voor tijdens uw werkdag

Factoren voor gelukkig zijn op het werk
De belangrijkste vijf factoren voor welzijn op het werk zijn respect voor werknemers, een goede sfeer, erkenning krijgen, een interessante functie inhoud, en eerlijkheid en openheid.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top