Now Reading
Nederlander niet geneigd lijfrente aan (klein)kind te geven

Nederlander niet geneigd lijfrente aan (klein)kind te geven

Schenking is voor de meeste Nederlanders geen optie bij het vrijvallen van een lijfrentepolis. Slechts 3% van de mensen kiest hiervoor. Dit blijkt uit een opiniepeiling van Robein Vermogenspecialisten onder 500 Nederlanders, naar aanleiding van het vrijvallen van hun lijfrenten. Traditioneel vallen veel polissen vrij in de periode tussen november en maart.

Van de weinige Nederlanders die de vrijvallende lijfrente wel schenken, vormen 55-plussers de grootste groep. Zij kiezen eerder voor deze mogelijkheid dan mensen in de leeftijd van 35 tot 54 jaar (10% versus 3%). Volgens Edwin Fransz, gecertificeerd financieel planner van Robein Vermogenspecialisten, is dit niet vreemd. “55-plussers hebben vaak meer vermogen opgebouwd en zicht op hun oudedagsvoorziening dan andere leeftijdsgroepen. Dat vermogen willen ze graag delen met hun kinderen en kleinkinderen. Toch is het opmerkelijk dat zo weinig ouderen kiezen voor schenking. Een schenking via lijfrente-uitkeringen kan namelijk volledig belastingvrij wanneer de polis valt onder het zogenaamde oud fiscaal regime*. De uitkomsten van de opiniepeiling doen vermoeden dat veel consumenten zich niet bewust zijn van zo’n belastingvrije schenking, terwijl dit uitermate interessant kan zijn.”

Opbouwen meest populair
Het verder opbouwen van de vrijvallende lijfrente is het meest populair. Ruim een derde van de respondenten kiest voor deze mogelijkheid. Opvallend genoeg sparen vooral 55-plussers liever door (35%). Fransz: “De oorzaak kan liggen in het feit dat 55-plussers steeds langer doorwerken. Ook kan er een economische noodzaak zijn om voor een extra oudedagsvoorziening te zorgen. Met de toenemende onzekerheid over pensioenopbouw en AOW, zorgen steeds meer mensen voor een eigen appeltje voor de dorst. Niet voor niets storten Nederlanders jaarlijks gezamenlijk circa 3,7 miljard euro aan lijfrentes af.”

Een kwart van de respondenten (27%) laat zijn lijfrentekapitaal echter direct uitkeren. Vooral zelfstandig ondernemers en mensen die werkzaam zijn in de financiële dienstverlening kiezen hiervoor (respectievelijk 45% en 48%). Bovendien kiezen mannen vaker voor direct uitkeren dan vrouwen (30% versus 21%). “Dat komt wellicht doordat steeds meer vrouwen een parttime baan hebben en niet een volledig pensioen opbouwen. De noodzaak voor verder opbouwen is daarom groter. Een andere verklaring kan zijn dat vrouwen spaarzamer zijn dan mannen.” aldus Fransz.

Bestemming vrijvallende lijfrente
Bijna een kwart van de respondenten weet nog niet wat hij of zij wil gaan doen met de vrijvallende lijfrente (23%). Deze groep is het grootst onder de 35 – 54 jarigen (25%), maar ook 14% van de 55-plussers heeft nog geen bestemming voor dit vermogen. “Goed advies over de diverse mogelijkheden kan gemiste kansen in de toekomst voorkomen,” zegt Fransz. “De mogelijkheid van schenken blijft onderbelicht. Dat is erg jammer omdat het in sommige gevallen mogelijk is om vrij van inkomstenbelasting en schenkbelasting een bestemming te kiezen. Zomaar de fiscale voordelen opgeven van een oud regime lijfrentepolis, bij het zoeken naar een nieuwe bestemming als bijvoorbeeld banksparen, is daarom niet verstandig. Dat kan maar liefst 52% belasting schelen in vergelijking met schenken. Wie nu besluit om zijn lijfrente te laten uitkeren, betaalt namelijk tot 52% inkomstenbelasting. Terwijl een oud regimepolis ook de mogelijkheid biedt om bijvoorbeeld studerende (klein)kinderen met een maandelijkse studietoelage belastingvrij te ondersteunen,” aldus Fransz.

* Onder het oud regime vallen polissen tegen eenmalige koopsom die zijn afgesloten vóór 1 januari 1992 en polissen tegen premiebetaling die zijn afgesloten vóór 16 oktober 1990.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top