Now Reading
Meer Nederlanders houden zich aan alcoholadvies Gezondheidsraad

Meer Nederlanders houden zich aan alcoholadvies Gezondheidsraad

Steeds meer Nederlanders houden het bij maximaal één glas alcohol per dag. Dat blijkt uit de Leefstijlmonitor van het CBS, RIVM en het Trimbos Instituut. In 2019 hield 41 procent van de Nederlanders zich aan de richtlijn van de Gezondheidsraad. Die adviseert om geen alcohol te drinken, of in ieder geval niet meer dan één glas per dag. Vijf jaar eerder, in 2014, hield 37,5 procent zich aan dit voorschrift. Uit de cijfers blijkt dat 50-plussers zich het meest houden aan het advies. Jongvolwassen het minst vaak.

In deze infographic van het Trimbos Instituut worden de kerncijfers overzichtelijk in kaart gebracht. De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Naast de verschillen in drinkgedrag tussen jongeren en ouderen komt ook naar voren dat laagopgeleiden zich het vaakst houden aan het advies, en hoogopgeleiden het minst vaak. Ook blijkt dat meer vrouwen het advies van de Gezondheidsraad in acht nemen.

Verder komt het positieve beeld naar voren dat het aantal overmatige drinkers de afgelopen vijf jaar verder is gedaald. Het percentage daalde van 9,9 procent in 2014 naar 8,5 procent in 2019. Het percentage zware drinkers bleef in dezelfde periode nagenoeg gelijk en schommelt rond de 9 procent. De doelstelling van het Preventie-akkoord is een daling van zowel overmatig als zwaar drinken onder volwassenen naar 5 procent in 2040.

De Leefstijlmonitor verzorgt sinds 2014 de gegevensverzameling op het gebied van veel leefstijl-gerelateerde thema’s, zoals alcoholgebruik, bewegen en voeding. Dit wordt gedaan in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze cijfers worden onder meer gebruikt voor de totstandkoming van het Nederlandse preventiebeleid.

See Also
champagne

Samen met koepelorganisatie STIVA zet KVNW zich in voor een verantwoorde alcoholconsumptie. Samen met meer dan zeventig maatschappelijke organisaties is eind 2018 het Nationaal Preventieakkoord getekend. Daarin staan veel concrete maatregelen om problematisch alcoholgebruik aan te pakken, en de gezondheid van veel Nederlanders te verbeteren. KVNW neemt ook maatschappelijke verantwoordelijkheid met onder meer Wine in Moderation (WIM). Met deze campagne worden Nederlandse consumenten bewust gemaakt van een juiste wijnconsumptie.

Bron: KVNW

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top