Now Reading
Koud voorjaar versterkt daling winkelpubliek

Koud voorjaar versterkt daling winkelpubliek

Locatus heeft dit voorjaar in 55 winkelgebieden in Nederland winkelpassanten geteld. Het bureau constateert een gemiddelde daling in bezoekersaantallen van ruim 10% in deze winkelgebieden. Zo’n daling heeft Locatus nog niet eerder gezien. Weer en economische omstandigheden spelen hierbij beide een essentiële rol.

Daling sterker dan ooit

Er zijn méér getelde winkelgebieden die een daling laten zien in winkelpassanten (80% in 2013 ten opzichte van 67% in 2009). Bovendien is de daling sterker dan ooit tevoren. De gemiddelde daling in bezoekersaantallen ten opzichte van de vorige telling is ruim 10%.

Overdekte winkelgebieden
Slechts 20% van de winkelgebieden stabiliseert of laat een stijgende lijn zien in bezoekersaantallen. Hierbij gaat het relatief vaak om overdekte winkelgebieden.

Voorjaarskou

Het koude weer hield dit voorjaar dusdanig lang aan, dat Locatus hier hinder van ondervond bij het tellen. Het was onmogelijk om op een zaterdag te tellen met ‘normaal’ voorjaarsweer. Er waren alleen zaterdagen met flinke kou. De winkels zien dit terug in hun omzetcijfers. Locatus ziet dit terug in getelde bezoekersaantallen. De kou heeft twee gevolgen: mensen gaan minder snel en minder lang naar de stad om te winkelen. Bovendien is er ook minder noodzaak: met die aanhoudende kou heeft niemand zin om nieuwe (zomer)kleding te kopen.

Nederland versus België
Locatus heeft dit voorjaar ook in 21 winkelgebieden in België geteld. Het slechte weer speelt hier eveneens een duidelijke rol. Wel ziet Locatus een lichte toename van passantenaantallen toen het weer iets verbeterde. Over de gehele linie zijn de bezoekersaantallen in deze Belgische winkelgebieden slechts met 3% afgenomen. Verder is in België in de helft van de getelde winkelgebieden sprake van een daling.

Oorzaak: crisis of het weer?

Ook in België was het slecht weer, maar de bezoekersaantallen zijn veel minder gedaald dan in Nederland. Het is niet te achterhalen hoe groot het verschil is tussen de rol die het weer speelt en de rol die de ‘crisis’ speelt. Maar dat ze beide een rol spelen is duidelijk. Dit najaar zal Locatus opnieuw passanten tellen om te kijken hoe de bezoekersaantallen zich verder ontwikkelen.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top