Now Reading
De effecten van voorlezen aan kinderen

De effecten van voorlezen aan kinderen

Vader leest zoon voor

2013 is het jaar van het voorlezen. Het hele jaar door worden er allerlei activiteiten rond voorlezen georganiseerd. Senioren.nl kijkt naar de positieve effecten en geeft informatie over de leeftijd waarop kan worden begonnen en hoe er voorgelezen kan worden.

Positieve effecten van voorlezen
Kinderen die al op jonge leeftijd worden voorgelezen onwikkelen een grotere woordenschat. Ook de emotionele ontwikkeling en hun fantasie gaat ervan vooruit. Voorlezen laat kinderen het nut van taal inzien. Ze leren dat er boodschappen overgebracht kunnen worden en maken kennis met de structuur van verhalen. Wanneer het voorlezen interactief gemaakt wordt krijgen de kinderen ook een grotere kennis van schrift. (3)

Twee kinderen lezen een boek
Twee kinderen lezen een boek

Wanneer begin je met voorlezen?

Er kan niet vroeg genoeg worden begonnen met het voorlezen van kinderen. Er wordt zelfs aangeraden om te beginnen met voorlezen wanneer het kind zelfs jonger dan één jaar is. Peuters die 15 minuten per dag worden voorgelezen presteren beter met rekenen en taal. Ook lopen ze voor in hun sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling.

Interactief voorlezen
Om ervoor te zorgen dat het kind nog meer voordeel haalt uit het voorlezen kan het interactief gemaakt worden. Door vragen te stellen aan het kind tijdens het voorlezen heeft deze er later nog meer baat bij als het gaat om ontwikkeling op het gebied van taal. Bij kleuters van een jaar of 6 heeft dit minder effect. Ook kinderen met een leesachterstand zijn hier minder gevoelig voor. Dit effect kan versterkt worden wanneer leerkrachten van het voorlezen op school ook een interactief proces maken.

Interactief lezen helpt kinderen bij het leggen van verbanden en het leren van nieuwe woorden
Interactief lezen helpt kinderen bij het leggen van verbanden en het leren van nieuwe woorden

Het wordt aangeraden om te beginnen met makkelijke, beschrijvende vragen over personages of gebeurtenissen uit het verhaal. Later kunnen er tijdens het voorlezen moeilijkere en meer analytische vragen worden gesteld. Kinderen bij wie het voorlezen interactief was vertonen een grotere groei van het vocabulair dan de kinderen bij wie het voorlezen niet interactief was. Het stellen van vragen over nieuwe woorden stelt jonge kinderen ook beter in staat om deze na de voorleessessie beter te reproduceren.(2)

Lees ook
Best geboekte Familieuitjes 2022 Giethoorn

Op www.jaarvanhetvoorlezen.nl is een kalender met allerlei leuke activiteiten rond voorlezen te vinden. Ook is er meer informatie te vinden over voorlezen en de effecten ervan evenals tal van tips om het voorlezen effectiever te maken.

Bronnen:
(1)Piasta, Justice, McGinty, Kaderavek. Increasing Young Children’s Contact With Print During Shared Reading: Longitudinal Effects on Literacy Achievement
(2)Leesmonitor.nl
(3)jaarvanhetvoorlezen.nl

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top