Doelgroep wijziging voor het pneumokokken vaccin

Doelgroep wijziging voor het pneumokokken vaccin

Het pneumokokken vaccin werd in 2018 al geadviseerd voor mensen tussen de 60 en 80 jaar. Eens in de 5 jaar zouden ze deze vaccinatie aanbieden en kan samen met de griepprik gehaald worden. Naar aanleiding van het coronavirus hebben ze opnieuw gekeken naar het vaccin en de noodzaak hiervan.

Wat zijn pneumokokken

De pneumokokkenziekte is een verzamelnaam voor verschillende ziekten die veroorzaakt worden door een bacterie. In de meeste gevallen zal dit gaan om een oor- en longontsteking maar het kan ook bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking veroorzaken. Ouderen en kleine kinderen zijn hier het meest gevoelig voor. Van de ouderen die in het ziekenhuis opgenomen worden door de pneumokokkenziekte overlijdt 15%. Bij mensen die de pneumokkokenziekte gehad hebben is de kans op overlijden ook verhoogd. Elk jaar worden ongeveer 10.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen door de ziekte. Er zijn geen opvallende patiënten met corona en de pneumokokkenziekte maar door het vaccin opnieuw te introduceren zal de ziekenhuisopnamen hierdoor wel verminderen.

Voor wie is het vaccin?

In 2018 is het geïntroduceerd voor mensen tussen de 60 en 80 jaar. Ze geven nu prioriteit aan mensen tussen de 70 en 79 jaar. Zij zullen hier het meest vatbaar voor zijn en zullen voorrang krijgen op dit vaccin. Door deze mensen het vaccin te geven wordt de meest kwetsbare groep die vaak ernstig ziek wordt bespaard. Het zal dan ook zorgen voor minder ziekenhuis opname en minder lasten in de zorg. Als u in aanmerking komt kunt u dus voorrang krijgen op dit vaccin.

Medische risicogroep

Er is ook een vaccin voor mensen in de risicogroep, dit is voor mensen met een ernstig verstoorde afweer. Zij kunnen ook het vaccin halen om zo zichzelf te beschermen. Er is echter een groep bij gekomen die voor dit vaccin in aanmerking komt. Mensen die het coronavirus hebben gehad en die daardoor longschade opgelopen hebben komen ook in aanmerking. Ze zijn hierdoor extra vatbaar geworden voor de ziekte en kunnen hierdoor een extra ziekenhuis opnamen voorkomen.

Het vaccin

In het vaccin zitten 23 verschillende soorten pneumokokken verwerkt en zal hier tegen beschermen. Dit zijn de belangrijkste en de meest voorkomende pneumokokken. Er is ook een extra vaccin die nog eens tegen 13 extra soorten werkt. In totaal zijn er 90 verschillende soorten dus de kans bestaat dat u het alsnog krijgt. De kans wordt door het vaccin een stuk kleiner omdat dit werkt tegen de grootste groep die in Nederland voorkomt.

Lees het hele bericht over deze vaccinatie bij het RIVM.