Now Reading
De Neanderthaler en zijn Midlifecrisis-Porsche

De Neanderthaler en zijn Midlifecrisis-Porsche

Een onderzoek aan de Universiteit Gent ging na wat we aantrekkelijk vinden aan een partner. Een valide studie bij 141 respondenten wees uit dat mannen steeds voor de jongere vrouw kiezen, ongeacht haar status of rijkdom. Voor vrouwen was het onderzoek te weinig valide maar de tendens naar rijkere mannen was gezet. Mannen van oudere of jongere leeftijd werden aantrekkelijker bevonden mét statussymbolen. Dit onderzoek bouwt verder op de theorie van Evolutionaire Psychologie.

Masterstudent Sam Delagrange onderzocht op basis van extensieve literatuur en talloze experimenten een nieuwe dimensie in wat ons aantrekt in een partner. Voortbouwend op een studie die twee 23jarigen in ofwel statusrijke of statusarme conditie toont herhaalde hij dit experiment maar deze keer door ook de leeftijd van de modellen te veranderen. In het originele experiment werden modellen enerzijds in een oude Ford Fiesta gezet en anderzijds in een Bentley Continental GT. De vrouwen vonden de heer in de statusrijke conditie “zeer knap”, terwijl een andere groep vrouwen hem zag in de statusarme conditie en hem “onaantrekkelijk” vond.

Wat Sam deed is de leeftijd van de modellen aanpassen (20 of 60 jaar) om zo te weten te komen of een sportauto kopen in de midlifecrisis gewoon logisch is om je dalende fysieke aantrekkelijkheid te compenseren. Hij ging dus voor beide geslachten en leeftijdsgroepen na of een statussymbool jou aantrekkelijker maakt voor het andere geslacht of niet. Resultaten tonen aan dat mannen niet op status letten bij een vrouw maar wel op leeftijd. Dit sluit aan bij onze evolutietheorie, in de savanne moest een vrouw gewoon vruchtbaar zijn en goede genen hebben (lees: knap zijn), de mannen zorgden voor voedsel, bescherming en middelen. Dus mannenhersenen zijn als het ware zo geprogrammeerd niet op status te letten.

Vrouwenhersenen daarentegen zijn geëvolueerd om de statusrijke mannen aantrekkelijker te vinden, omdat zij een man moesten kiezen die hen kon onderhouden met de nodige middelen en onderdak. Statussymbolen zijn daar een betrouwbaar teken van.

Lees ook
urine

Het experiment besluit dat vrouwen wel degelijk een statusrijke man knapper vinden dan een statusarme man maar het oudere mannelijke model was misschien te oud om nog te compenseren.

Voor mannen is het zonneklaar: zij verkiezen het groene blaadje van 20, of zij nu statusrijk of statusarm is.

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top