Now Reading
Bloemenwinkel populair bij kwaliteitsbewuste consument

Bloemenwinkel populair bij kwaliteitsbewuste consument

De bloemenwinkel blijft, ondanks de concurrentie van andere kanalen, voor velen hét aangewezen adres om bloemen kopen. Van de Nederlandse consumenten die het afgelopen jaar bloemen en planten voor binnenshuis kochten, deed 65 procent dat minimaal één keer bij de bloemenwinkel. Kwaliteit is de belangrijkste reden om voor de bloemenwinkel te kiezen. Dat blijkt uit cijfers van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en brancheorganisatie VBW.Consument koopt regelmatig bloemen

In 2010 kocht bijna 80 procent van de consumenten bloemen en planten voor binnenshuis. Velen deden dat regelmatig. Ruim een kwart van de kopers schafte namelijk een keer per week of een keer per twee weken bloemen of planten aan, ruim 20 twintig procent een keer per maand. Een en ander blijkt uit een meting van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel in samenwerking met brancheorganisatie VBW onder duizend consumenten van achttien jaar en ouder. Deze groep is representatief voor de Nederlandse bevolking.

Bloemenwinkel populairste aankoopkanaal
Van de consumenten die vorig jaar bloemen of planten voor binnenshuis kocht, deed 65 procent dat minstens eenmaal bij de bloemenwinkel, 48 procent bij het tuincentrum, 40 procent bij de supermarkt, 26 procent op de markt en 4 procent bij het tankstation, 3 procent ten slotte bestelde wel eens online en liet de bloemen thuis bezorgen.

Kwaliteit is het belangrijkst
Consumenten noemen diverse redenen waarom zij kiezen voor de bloemenwinkel. Belangrijkste redenen zijn de goede kwaliteit (60 procent van de klanten van bloemenwinkels) en het feit dat de bloemenwinkel vlakbij is (41 procent). Andere veel genoemde argumenten zijn: leuke en gezellige winkel, het ruime aanbod, de gunstige prijs en de goede service.
Net als bij bloemenwinkels zijn de redenen om bij een tuincentrum bloemen en planten te kopen ook divers. Het ruime aanbod wordt het vaakst genoemd (40 procent van de  kopers), gevolgd door de goede kwaliteit (28 procent), het gemak, de nabijheid van het tuincentrum, de gezelligheid en een gunstige prijs.

Lees ook
tuin

Gemak
De belangrijkste reden om bij de supermarkt bloemen en planten te kopen is het gemak (de consument is er al voor andere aankopen). 66 procent noemt dat argument, gevolgd door gunstige prijs (47 procent). Ook goede kwaliteit wordt genoemd, maar lang niet zo vaak als bij de bloemenwinkel (19 procent).
Consumenten die kiezen voor de markt doen dat vooral vanwege de gunstige prijs (59 procent) en het gemak (50 procent). De kwaliteit en het ruime aanbod worden beide door ongeveer een kwart van de klanten genoemd.
Degenen die bij tankstations bloemen en planten kopen doen dat vrijwel uitsluitend vanwege het gemak (ze waren er al voor andere aankopen, het lag op de route of vanwege ruime openingstijden).

Copyright Vijftigplus.nl - Privacy Policy - Adverteren

Scroll To Top